KONTAKTINFORMĀCIJA

Galvenā speciāliste:

Nadežda Karpova-Sadigova

E-pasts: postgraduate@llu.lv

Tālrunis: 63005703

Adrese: Jelgavas pils, 180.telpa,

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Pieteikšanās noteikumi un nepieciešamie dokumenti

Uzņemšana valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju vietās notiks LLU Zinātnes padomes 2016.gada augusta mēneša sēdē. Pretendentu dokumentu pieņemšana notiks no 2016.gada 1. līdz 17. augustam.

Uzņemšana fizisku un juridisku personu finansētās pilna un nepilna laika doktora studiju vietās notiks visu gadu. Pretendents dokumentus iesniedz līdz katra mēneša 15. datumam. Iesniegtos dokumentus izskata katra mēneša Zinātnes padomes sēdē.

Pretendentam LLU Studiju centrā (Jelgavā, Lielajā ielā 2, Jelgavas pils 180.telpā) jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegumu (pēc noteiktas formas);
 • pretendenta pieteikumu, saskaņā ar izvēlēto studiju programmu (pēc noteiktas formas);
 • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus), nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai valsts valodā;
 • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Curriculum vitae);
 • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikumu;
 • pases vai personas apliecības kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • ja mainīts vārds vai uzvārds, tā maiņu apliecinoša dokumenta kopiju (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • Akadēmiskās Informācijas centra izsniegtās izziņas kopiju, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
 • vienu fotokartīti (3x4 cm);
 • apliecinājumu (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas ieskaitīšanu LLU kontā.

    

Reģistrācijas maksa 30 EUR, maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai doktora studijās".

 LLU rekvizīti pieteikuma apmaksai:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Reģ.Nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TREL LV 22

Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000

Mērķis: pieteikums studijām, kods - 21379

Nosaukums Datnes izmērs
Pretendenta pieteikums 0.06 MB
Pretendenta iesniegums 0.06 MB
Nadežda Karpova-Sadigova
Publicēts: 30.04.2009 15:33

4 soļi līdz doktora studijām

4 soli lidz doktora studijam.jpg

Uzņemšanas nosacījumi

1.doktora studijas_vaks.jpg