KONTAKTINFORMĀCIJA

Galvenā speciāliste:

Nadežda Karpova-Sadigova

E-pasts: postgraduate@llu.lv

Tālrunis: 63005703

Adrese: Jelgavas pils, 180.telpa,

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Uzņemšanas kārtība

Uzņemšana valsts budžeta finansētās pilna laika doktora studiju vietās notiek saskaņā ar uzņemšanas prognozi un "Nolikumu par uzņemšanas konkursa kārtību uz valsts finansētām doktora studiju vietām LLU".

Pamatojoties uz katras doktora studiju programmas konkursa komisijas ieteikumiem, par pretendentu uzņemšanu doktora studijās lemj LLU Zinātnes padomes sēdē, kurā piedalās pretendents un promocijas darba vadītājs. Pretendents iepazīstina konkursa komisiju vai LLU Zinātnes padomes locekļus ar savu pieteikto pētījumu.

Nadežda Karpova-Sadigova
Publicēts: 30.04.2009 15:34

4 soļi līdz doktora studijām

4 soli lidz doktora studijam.jpg

Uzņemšanas nosacījumi

1.doktora studijas_vaks.jpg