WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Norisinājās 7. Starptautiskā zinātniskā konference "Lauku vide. Izglītība. Personība"galerija

7.februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskajā fakultātē norisinājās 7.Starptautiskā zinātniskā konference "Lauku vide. Izglītība. Personība", kurā ar daudzveidīgiem ziņojumiem uzstājās dalībnieki no desmit valstīm.
Foto: Ruslans Antropovs

Konferencē piedalījās 75 dalībnieki no Latvijas, Čehijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Īrijas, Kazahstānas, Lietuvas, Nigērijas un Polijas.

Konferences mērķis bija meklēt risinājumus, apmainīties ar idejām un izcelt aktuālās problēmas par izglītības tendencēm saistībā ar ekoloģiju izglītībā, kompetencēm izglītībā, dzīves kvalitāti mājas vides apstākļos, psiholoģiju, didaktiku inženierzinātnēs, IT lietojumu, karjeras un profesionālo izglītību kā arī ar sportu.

Plenārsēdē uzstājās Čehijas Dzīves zinātņu universitātes Prāgā profesors Milans Slaviks (Milan Slavik) ar referātu "Universitāšu izglītības novērtēšana un tās indikatori", Helsinku universitātes profesore Kaija Turkī (Kaija Turkki), "Mājas ekonomika starptautiskā skatījumā", LLU profesore Anda Zeidmane un maģistre Vita Duka "IT programmu un rīku lietošana, organizējot patstāvīgu matemātikas apguvi e-vidē", Aleksandrs Gorbunovs no Rīgas Tehniskās universitātes "eBig3 kursa īstenošanas priekšrocības un e-Portfolio sistēmas iespējamās integrācijas vīzija" un Īrijas Republikas Nacionālās mākslas un dizaina koledžas doktore Patsija Bodkina (Patsey Bodkin) "Mākslas pedagogu profesionālās pilnveides izaicinājumi".

Pēc plenārsēdes darbs turpinājās piecās tematiskajās grupās "Ekoloģiskā pieeja izglītībā", "Kompetences izglītībā", "Dzīves kvalitāte mājas vides kontekstā", "Profesionālās un karjeras izglītības attīstība", "Psiholoģija", kurās tika nolasīts 31 referāts un tika demonstrētas 7 plakātu prezentācijas.

Izglītības ekoloģijas jautājumi bija saistīti ar holistisku filozofiju, kas balstīta uz dažādām mācību pieejām, par mentoringu, kas palīdz jaunajiem skolotājiem iekļauties skolu vidē, kā arī par strukturālo modeli pedagoģijas studentu gatavībai profesionālajai darbībai skolā.

Konferences darba sekcijā par kompetencēm izglītībā, tika apspriesti jautājumi par pilsoniskās izglītības aktualitātēm, par svešvalodu mācībām, par ilgstspējīgas sabiedrības attīstību, globalizācijas un informācijas tehnoloģiju straujās attīstības ietekmi. Tika diskutēts arī par sociālekonomisko pārmaiņu nepieciešamību, par izglītības kvalitātes uzlabošanu, kas būtu jāuzskata par procesu, kurā cilvēks garīgi attīstās un kurā pieredzei ir liela nozīme. Tika akcentēta konstruktīvisma pieeja augstākajā izglītībā, kā paradigmas maiņa no mācīšanas uz mācīšanos, lai uzsvērtu katra indivīda aktīvu līdzdalību mācību procesā, pilnveidojot savas kompetences.

Dzīves kvalitātes mājas vides kontekstā darba sekcijā tika diskutēts par Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta satura pilnveidi, par skolēnu pašorganizācijas un sevis disciplinēšanas prasmju nostiprināšanu, par skolas karjeras konsultanta un vecāku sadarbības nepieciešamību; par veselīga dzīvesveida aktualizēšanu saistībā ar skolēnu veselību un fizisko sagatavotību.

Profesionālās un karjeras izglītības jautājumos pētījumi bija virzīti uz lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību, par nepieciešamību papildināt zināšanas, veidojot sociālo uzņēmumu kā inovatīvu resursu bezdarba mazināšanā. Tika akcentēta nepieciešamība pēc mazo un vidējo uzņēmumu attīstības, kas varētu ātri reaģēt uz izmaiņām tirgus apstākļos. Tika diskutēts arī par interneta izmantošanu karjeras konsultēšanā, lai palīdzētu cilvēkiem, kam tas nepieciešams, iegūt informāciju par karjeras izvēles iespējām, kā arī saņemt karjeras konsultanta atbalstu.

Psiholoģijas darba sekcijā notika diskusijas par studentu garīgo vērtību pilnveidošanos neformālajā izglītībā, par darba stresa pārvarēšanas stratēģijām.

Pirmās konferences dienas izskaņā notika saviesīgs pasākums, kā arī dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Ledusskulptūru festivālu "Brīnumzeme". Savukārt 8.februārī konferences dalībnieki devās ekskursijā uz Pūri, Tukumu un Dobeli.

Konferenci rīkoja LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūts.

Nosaukums Datnes izmērs
Konferences programma 0.59 MB
Sandra Grigorjeva
Publicēts: 06.02.2014 22:58Komentē šo rakstu
 Ienākt ar: draugiem.lvKomentēt izmantojot Twitter
*Komentārs
Publicējot komentāru Jūs piekrītat noteikumiem
* - obligāti aizpildāmie lauki

llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG