WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Universitātē viesojas delegācija no Lietuvas un Azerbaidžānasgalerija

Aktualizējot starptautiskās sadarbības nozīmīgumu augstskolas attīstībā, 17. jūlijā LLU viesojās pārstāvji no Lietuvas un Azerbaidžānas. Asoc. profesores Larisas Maļinovskas vadībā universitāti apmeklēja Azerbaidžānas studenti no Lietuvas Alitas koledžas vasaras skolas.
Foto: Agita Gabranova

Kopš 2005. gada projekta "Baltic Sea Network" ietvaros LLU aktīvi sadarbojas ar Alitas koledžu (Alytaus kolegija, University of Applied Science), rīkojot ikgadējas konferences un starptautiskas tikšanās ar koledžas pārstāvjiem no Lietuvas. Asoc. profesores Larisas Maļinovskas vadībā, kura ir aktīva konferences "Studenti ceļā uz zinātni" organizētāja LLU, izveidojusies cieša sadraudzība ar studentiem no vairākām Eiropas valstīm.

LLU viesojās Alitas koledžas Ārlietu daļas vadītāja Rozālija Radlinskaite (Rozalija Radlinskaite) un vasaras skolas audzēkņi - 24 biznesa menedžmenta otrā kursa studenti no Azerbaidžānas Biznesa universitātes (Azerbaijam Bizness University). 

Viesi apskatīja Jelgavas pili, iepazinās ar universitātes studiju un zinātniskās darbības virzieniem, noklausoties Studiju prorektora Kaspara Vārtukapteiņa un asoc. profesora Voldemāra Barisa prezentācijas.

Jaunieši no Azerbaidžānas izrādīja lielu interesi par maģistra studijām un iespējām turpināt mācības LLU pēc bakalaura grāda iegūšanas Azerbaidžānas Biznesa universitātē. Savukārt par situāciju darba tirgū un lauksaimniecības nozares aktualitāti Latvijā interesējošus jautājumus uzdeva vasaras skolas audzēkņus pavadošais personāls.

Viesu uzņemšanā piedalījās arī Ekonomikas un Sabiedrības attīstības fakultātes un Tehniskās fakultātes (TF) studenti, kuri ar interesi izrādīja Jelgavas pils un TF telpas, iepazīstināja studentus ar dzīvi Jelgavā un studijām universitātē.

Interesantus faktus par Jelgavas pili viesiem atklāja LLU muzeja vadītājas Gintas Linītes stāstījums, savukārt noslēgumā delegācija devās uz absolventa Māra Šņickovska privāto saimniecību.

"Uzturot kontaktus ar vieniem draugiem, mēs iegūstam jaunus. Šī bija kārtējā lieliskā iespēja gūt jaunu pieredzi un skatījumu augstskolas nākotnes attīstībā, kas veicinātu savstarpēju sadarbošanos studentu apmaiņas programmu līmenī," tā V. Bariss.

Delegācijas viesošanās bija viena no universitātes starptautiskās sadarbības aktivitātēm, kas vērstas uz ārzemju studentu piesaisti.

 

Agita Gabranova
Publicēts: 17.07.2014 16:23llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG