WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

LLU turpinās uzņemšana doktora studijās

Doktorantūras daļā līdz 15. augustam pieņem pieteikumus visās doktora studiju programmās gan uz valsts finansētajām, gan maksas studiju vietām.
Foto: no LLU arhīva

Pretendenti ar atbilstošu iepriekšējo izglītību var pieteikties doktora līmeņa studijām lauksaimniecībā, lauksaimniecības inženierzinātnē, agrārajā un reģionālajā ekonomikā, pārtikas zinātnē, mežzinātnē, koksnes materiālos un tehnoloģijā, veterinārmedicīnā, būvzinātnē, hidroinženierzinātnē, vides inženierzinātnē, ainavu arhitektūrā, pedagoģijā vai informācijas tehnoloģijās.

Lai pieteiktos studijām un piedalītos konkursā par valsts finansētajām studiju vietām, pretendentam jāiesniedz Doktorantūras daļā (Jelgavā, Lielā ielā 2, 188.telpā) šādi dokumenti:

  • iesniegums (pēc noteiktas formas);
  • pretendenta pieteikums (pēc noteiktas formas) saskaņā ar izvēlēto studiju programmu
  • apstiprinātu maģistra vai tam pielīdzināta diploma un tā pielikuma kopijas (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālus);
  • pretendenta un potenciālā promocijas darba vadītāja lietišķās biogrāfijas (Curriculum vitae);
  • potenciālā promocijas darba vadītāja ieteikums;
  • pases kopija (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • vārda vai uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • pastāvīgās uzturēšanās atļaujas kopiju, pretendentiem, kuriem tāda nepieciešama (iesniegšanas brīdī uzrādot oriģinālu);
  • fotokartīte (3x4 cm)
  • apliecinājums (maksājuma uzdevums) par reģistrācijas maksas (30 EUR) ieskaitīšanu LLU kontā.

Lēmums par uzņemšanu studijām LLU tiks pieņemts 27. augusta Zinātnes padomes sēdē, kurā katrs pretendents iepazīstinās konkursa komisiju ar savu pieteikto pētījumu un tā plānu.

Iesnieguma un pretendenta pieteikuma formas, kā arī cita noderīga informācija atrodama LLU mājas lapas sadaļā "Nāc studēt".

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar LLU Doktorantūras daļu (tālr. 63005607, e-pasts: postgraduate@llu.lv).

Lana Janmere
Publicēts: 29.07.2014 16:25llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG