WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Nāc studēt Tehniskajā fakultātē valsts finansētās studiju vietās!

Tev joprojām ir iespēja kļūt par MEHU trīs dažādās studiju programmās – turklāt VALSTS FINANSĒTĀS STUDIJU VIETĀS!
Foto: no LLU arhīva

Tehniskā fakultāte piedāvā studijas akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne" (apakšprogrammas "Autotransports", "Lauksaimniecības tehnika", "Pārtikas iekārtas"), profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecības enerģētika" un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mašīnu projektēšana un ražošana".

Studiju procesā izmantojam mūsdienīgus spēkratus, datorizētu mērīšanas tehniku, ciparvadības darbagaldus, alternatīvās enerģētikas iekārtas. Un protam arī atpūsties – kurš gan nav dzirdējis par MEHU DIENU pasākumiem?

Studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" absolventi var strādāt jomās, kas saistītas ar lauksaimniecības tehnikas, automobiļu, pārtikas rūpniecības iekārtu, siltumenerģētikas un elektroenerģētikas iekārtu apkalpošanu un izmantošanu, kā arī tehnikas un ražotņu projektēšanu, metālapstrādi un mašīnbūvi.

Studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" absolventu zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos, koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās, reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās, lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, privātajās firmās.

Studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" absolventi var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, kā arī jaunu ražotņu projektēšanu un inovāciju attīstību un ieviešanu.

Papildus uzņemšana notiek līdz 29.augustam.

Detalizēta informācija iegūstama LLU Tehniskajā fakultātē, J. Čakstes bulvārī 5, dekanātā 2. stāvā 218. kabinetā vai pa tālruņiem 63020762, 27860257.

Informāciju sagatavoja Tehniskās fakultātes dekāns, asoc.prof., Dr.sc.ing. Ilmārs Dukulis

Lana Janmere
Publicēts: 08.08.2014 10:25llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG