WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


LLU Akadēmiskā sēde – atkal redzēšanās svētki un pārmaiņu starta līnijagalerija

Akadēmiskā sēde augusta noslēgumā tradicionāli universitātē ir atkal redzēšanās svētki tās darbiniekiem. Šogad tajā pirmo reizi visus uzrunāja jaunā rektore Irina Pilvere, kas klātesošos iepazīstināja ar savu komandu un izvirzīja turpmākos uzdevumus, kuru izpilde sekmēs LLU attīstību.
Foto: no LLU arhīva

 "Visiem jaunajā studiju gadā novēlu – nostiprināt stabilu pamatu katra izaugsmei un LLU attīstībai! Kopt spēju mainīties un iet laikam līdzi!" akadēmiskajā sēdē vēlēja rektore Irina Pilvere universitātes kolektīvam, kas kuplā skaitā 27. augustā bija sanākuši LLU Jelgavas pils Aulā.

Klātesošos sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš, uzdodot vairākus retoriskus jautājumus par inženierzinātņu nākotni, akcentēja LLU lomu Jelgavas pilsētā un norādīja uz nepieciešamību nodrošināt izglītībā saikni no bērnudārza līdz pat augstskolai. Radošu jauniešu izglītošana ir galvenais izglītības mērķis Jelgavā, līdz ar to A. Rāviņš LLU jaunajā studiju gadā novēlēja daudz radošuma, darba, labu rezultātu un sadarbības kontaktu. Viņa vārdiem pievienojās arī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune un dažādu nozaru pārstāvji, kas pagodināja ar savu klātbūtni LLU Akadēmisko sēdi.

Lai izvirzītu jaunus uzdevumus, studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis norādīja uz nepieciešamību palūkoties iepriekšējā studiju gada rezultātos. Kopumā universitātes studentu skaits ir krities, taču tas nav kritisks un noticis kontekstā ar izmaiņām valstī, kā vērtē K. Vārtukapteinis. LLU saglabā savas pozīcijas kā nacionālas nozīmes universitāte, jo studējošo struktūru veido jaunieši no visiem Latvijas reģioniem. Turklāt iezīmējas arī universitātes loma reģiona attīstībā, jo lielākā daļa jauniešu ir no Zemgales.

Papildus studiju prorektors akcentēja sasniegumus studiju bāzes pilnveidē – izstrādātās studiju programmas, mācībspēku kvalifikācijas jautājumus, e-studiju un mūžizglītības attīstību.

Turklāt rektore, ņemot vērā pašreizējo situāciju, prezentēja jaunos studiju gada uzdevumus. Viņa uzsvēra ekonomiskās domāšanas nepieciešamību un atgādināja, ka LLU ir pakalpojumu sniedzējs un studenti ir klienti, kuru vēlmes ir jāņem vērā. "Lai LLU attīstītos, piedāvātajiem pakalpojumiem ir jābūt klientiem draudzīgiem, kvalitatīviem un pieejamiem," skaidro rektore.

Studiju jomā turpmākā gada laikā galvenie uzdevumi ir studentu skaita stabilizācija, gan piesaistot jaunus studentus, gan noturot esošos, studiju kursu izvērtējums, e-studiju materiālu izstrāde, kā arī mācībspēku motivācijas sistēmas izveide. Rektore īpaši uzmanīgi aicināja izvērtēt jaunu studiju programmu izstrādi, lai tās būtu perspektīvas un darba tirgū pieprasītas.

Zinātnē veicamie darbi lielākoties saistīti ar zinātnisko institūtu reorganizāciju, esošā aprīkojuma apzināšanu un  finansējuma piesaistes problēmu risināšanu. Efektivitātes nolūkos rektore aicināja fakultātēm sadarboties un koordinēt konferenču norisi, lai tās būtu kvalitatīvākās un mērķtiecīgākas.

Kā uzsvēra rektore, smagākie uzdevumi gaidāmi finanšu jomā, jo LLU atteiksies no sev neraksturīgu funkciju veikšanas un optimizēs finanses, samazinot algas administrācijai, atsakoties no nelietderīgiem izdevumiem un iznomājot tukšas telpas.

Saimnieciskajā jomā turpināsies iesāktie darbi dažādos būvobjektos un tiks izvērtēta pašreizējo būvju lietderība. Tādēļ pārmaiņas sagaidāmas arī dienestu viesnīcu pārvaldībā.

Par būtisku aspektu veiksmīgas LLU darbības nodrošināšanā jaunā universitātes vadība uzskata informācijas apriti, tādēļ iekšējās komunikācijas nodrošināšanai izveidota LLU Ziņu lapa, bet ārējā komunikācijā lielāks uzsvars tiks likts gan LLU, gan fakultāšu mājas lapu satura pilnveidē.

LLU vadība pauda pārliecību, ka nākamais studiju gads būs dažādu pārmaiņu laiks, kuras realizējamas kopīgā sadarbībā un iesaistoties ikvienam universitātes darbiniekam.

Lana Janmere
Publicēts: 21.08.2014 14:24llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG