WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Godināti LLU Attīstības fonda stipendiātigalerija

1.oktobrī Jelgavas pils Sudraba zālē tika godināti deviņi Artura un Ērikas Gerhardu, SIA "Konekesko Latvija", SIA "Baltic Breeders", Latvijas Agronomu biedrības, Jāņa Rūvalda, Vagneru ģimenes, Mirdzas Oškalnes, kā arī Ulda Šalajeva stipendiju ieguvēji.
Foto: Everita Pļavniece

Šogad Artūra un Ērika Gerhardu stipendijai tika saņemti 21 pieteikums, no kuriem seši pretendenti tika izvirzīti fināla atlasei. Pēc pasākumā uzklausītajām jauniešu prezentācijām tika paziņoti konkursa rezultāti – piektā A. un Ē.Gerhardu stipendijas apliecība tika pasniegta Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmas "Pārtikas produktu tehnoloģija" 1. kursa studentei Lienei Gruņierei.

Stipendiju piešķir, rūpīgi izvērtējot pretendentu motivāciju iegūt izglītību izvēlētajā specialitātē, līdzšinējās sekmes un sabiedrisko aktivitāti. Tā ir vienīgā LLU Attīstības fonda stipendija, kurai jaunieši var pieteikties, vēl nestudējot universitātē un kuru, sekmīgi turpinot mācības, var saņemt visu studiju programmas apguves laiku.

Tāpat pasākumā tika sveikti arī "Konekesko" stipendijas ieguvēji – Meža fakultātes studiju programmas "Mežinženieris" 2. kursa studenti: Uldis Galbāliņš un Ēriks Jēgers. Jauniešiem stipendijas apliecības pasniedza LLU prorektors Kaspars Vārtukapteinis.

Uz šo stipendiju var pretendēt iepriekš minētās, kā arī studiju programmu "Lauksaimniecības inženierzinātne" un "Mašīnu projektēšana un ražošana" 1. – 3. kursa studenti. Atlases gaitā tiek vērtēta studējošā vidējā svērtā atzīme iepriekšējā studiju semestrī.

Savukārt Jaunbērzes pagasta uzņēmuma "Baltic Breeders" stipendiju 145 eiro mēnesī un prakses vietu uzņēmumā ieguva 4. kursa students Artūrs Rozaļskis no LLU Tehniskās fakultātes studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne".

Bet par 2012. gadā dibinātās Latvijas Agronomu biedrības stipendijas ieguvēju kļuva Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa students Artūrs Katamadze. Stipendijas apliecību jaunietim pasniedza Latvijas Agronomu biedrības prezidents Māris Grīnvalds.

Tostarp ceturto ASV Virdžīnijas universitātes emeritētā profesora Jāņa Rūvalda stipendiju 200 eiro mēnesī uz vienu studiju gadu saņēma Tehniskās fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas "Mājas vide izglītībā" 4. kursa studente Ieva Ozoliņa. J.Rūvalda stipendiju var iegūt LLU students, kurš ar teicamām un izcilām sekmēm apguvis studiju kursus "Fizika", "Matemātika" un "Ķīmija".

Pirms diviem gadiem noslēgtā vienošanās ir nesusi jau otros augļus – par Vagneru ģimenes stipendiāti ir kļuvusi Lauku inženieru fakultātes studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība" 3. kursa studente Renāte Ondzule.

Savukārt, pēc 23 pretendentu pieteikumu izvērtēšanas, par Mirdzas Oškalnes pirmo stipendiātu kļuva Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes 4. kursa students Matīss Pērkons. Jaunietis apgūst studiju programmu "Ekonomika", un stipendijai pieteicies, lai varētu veiksmīgi turpināt studijas augstskolā un attīstītu savu personību.

Pasākumā tika sveikts arī mecenāta LLU absolventa Ulda Šalajeva stipendijas ieguvējs - Tehniskās fakultātes studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" 3. kursa students Kaspars Romānovs, kurš turpmāk viena studiju semestra garumā saņems stipendiju 171 eiro mēnesī.

Pieteikšanās U. Šalajeva stipendijai norisinās divas reizes studiju gadā, un šogad stipendijas apliecību saņēma jau piektais stipendiāts.

LLU Attīstības fondā ir dibinātas 19 stipendiju programmas, no kurām pašreiz darbojas 15. Tās ir domātas gan pamatstudiju, gan maģistra un doktora studiju līmeņa studējošajiem saskaņā ar atbilstošās stipendija nolikumu.

 

Agita Gabranova
Publicēts: 03.10.2014 17:55llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG