WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

LLU vadībai - pirmās 100 dienas!

8. oktobris ir 100. diena, kopš 1. jūlijā darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē sāka jaunā rektore Irina Pilvere, studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis, zinātņu prorektore Elita Jermolajeva, kanclers Ziedonis Helvigs un turpina amata pienākumus direktors Andrejs Garančs.
Foto: Eduards Kapša

Rektora amata pirmsvēlēšanu laikā profesore Irina Pilvere, prezentējot savu attīstības vīziju Konventam, norādīja uz pārmaiņu nepieciešamību un atklāja, ka LLU piecos gados jāatgriežas trīs labāko Latvijas augstskolu skaitā un desmit gados jākļūst par nacionālas nozīmes izglītības un pētniecības centru bionozarēs.

Lai sasniegtu šos mērķus, jau pirmajās 100 dienās rektore un viņas komanda aktīvi uzņēmušies dažādus sagatavošanas, sakārtošanas un universitātes darbības optimizācijas pasākumus, par kuriem I. Pilvere šonedēļ informējusi LLU kolektīvu. Tajā tiek akcentēti galvenie iesāktie darbi studiju jomā, zinātnē un saimnieciskajā darbībā.

Rektore atklāj, ka studējošo uzņemšana šajā gadā noritējusi iepriekšējā studiju gada līmenī, neskatoties uz to, ka vidusskolēnu skaits ir samazinājies. Vasaras periodā rastas iespējas LLU reklāmas aktivitātēm, kā rezultātā studijas universitātē arī sākuši 194 klausītāji un 95 tālākizglītības kursu apmeklētāji. Papildus aktivizēts darbs ar ārzemju studentiem un to piesaisti, sagatavojot un slēdzot sadarbības līgumus ar Āzijas universitātēm, kā arī sākot Erasmus+ programmas realizēšanu LLU.

Zinātnes jomā veiktas dažādas aktivitātes, kas uzskatāmas par ienākumus palielinošām un kuru pozitīvā ietekme universitātē būs redzama turpmākajos gados: vadošo pētnieku un pētnieku virzīšana vēlēšanām, bioekonomikas pētniecības apvienības izveide, kā arī zinātnisko institūtu reorganizācija.

Līdztekus noteikti maksas pakalpojumu izcenojumi vairākiem LLU objektiem, veicināta dienesta viesnīcu noslodze un aktivizēts darbs ar debitoriem. Turklāt papildus veikti pasākumi izdevumu samazināšanai, piemēram, samazinātas administrācijas štata vietas, optimizēts dienesta viesnīcu darbinieku un saimnieciskā personāla skaits, valstij nodoti LLU nekustamie īpašumi, kas augstskolas funkcijām nav nepieciešami.

Saimnieciskās darbības jomā veikti infrastruktūras attīstības pasākumi un turpināta būvniecība, kā arī remontdarbi vairākos LLU objektos, kas uzskatāmi par ilgtermiņa ieguldījumu.

Par vienu no svarīgākajiem darbiem rektore uzskata mācībspēku motivācijas sistēmas izveidi, kam nepieciešama ilgtermiņa izvērtēšana un veicamas sagatavošanās aktivitātes. Šobrīd sākta viena no tām, t.i., slodžu aprēķina sistēmas pārskatīšana studiju prorektora K. Vārtukapteiņa vadībā.

Pirmajās 100 dienās LLU vadība sākusi aktīvu komunikāciju ar fakultāšu, zinātnisko institūtu kolektīviem, organizējot kopīgas tikšanās un aicinot uz dialogu, kā arī ieviešot jauninājumus iekšējās informācijas apritē, ko atzinīgi novērtējuši universitātes mācībspēki un darbinieki.

Šajā periodā LLU ar savu klātbūtni pagodinājuši vairāki Latvijas Republikas Ministru kabineta pārstāvji, tai skaitā ministru prezidente Laimdota Straujuma, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis un labklājības ministrs Uldis Augulis. Bet rektore vairākkārtīgi bijusi darba vizītēs Izglītības un zinātnes ministrijā. Vizīšu rezultātā veicināta universitātes ciešāka sadarbība ar ministrijām un atsevišķām nozarēm. Turklāt universitātē viesojušies ārzemju partneri no Vācijas, Lietuvas, Kazahstānas, Turcijas, Azerbaidžānas, Igaunijas un Polijas.

Jāatgādina rektores teiktais studiju gada sākumā, ka LLU attīstība ir ikviena universitātes darbinieka atbildība un ka sasniegt izvirzītos mērķus ir iespējams, darbojoties kopā. Rektore I. Pilvere izsaka pateicību savai komandai un visiem, kuri šo 100 dienu laikā godprātīgi veikuši savus pienākumus un ieguldījuši pūles pārmaiņu virzīšanā, aicinot to darīt arī turpmāk.

 

Lana Janmere
Publicēts: 08.10.2014 09:30llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG