WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Rektore I. Pilvere pārstāv Latviju Eiropas Bioekonomikas konferencē

No 8. līdz 9. oktobrim Itālijas prezidentūras Eiropas Savienībā (ES) ietvaros Turīnā tika organizēta 3. Eiropas Bioekonomikas konference, kurā Latviju pārstāvēja izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) rektore Irina Pilvere.
Foto: no LLU arhīva

Konferencē, kuras tēma bija "No nozarēm līdz sistēmai, no koncepcijas līdz realitātei", piedalījās ap 400 zinātnieku, uzņēmēju, valdību, ES institūciju un sabiedrisko organizāciju pārstāvji no 23 valstīm un 6 kontinentiem. Viņus visus vieno interese par bioekonomiku un tās attīstības veicināšanu, kas tiek skatīta kā iespēja Eiropas industriālajai renesansei.

Bioekonomika ES un citās valstīs tiek attiecināta uz ļoti plašu nozaru loku. Tās ir tautsaimniecības jomas, kurās tiek iegūti produkti no biomasas – lauksaimniecība, zivsaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas pārstrāde, kokrūpniecība, bioķīmija, bioenerģija, biofarmācija un citas.

Eiropas Komisijas pārstāvji konferencē atzinīgi vērtēja 16 Eiropas dalībvalstu, tostarp Latvijas, darbu bioekonomikas atbalstam un tās iekļaušanu struktūrfondu prioritāri atbalstāmajās jomās.

"Konferencē tika uzsvērts, ka bioekonomika ir pamats Eiropas ekonomiskajai attīstībai, jo ar tās palīdzību iespējams palielināt darba vietu skaitu, samazināt klimata izmaiņu ietekmi un risināt sociālos un politiskos jautājumus. Kā galvenie izaicinājumi tika minēta saskaņotības un papildinātības panākšana starp piecām jomām – pārtikas drošību, dabas un bioloģisko resursu ilgtspējīgu pārvaldību, atkarības mazināšanu no neatjaunojamajiem resursiem, klimata izmaiņu negatīvo seku likvidēšanu un darbu un konkurētspēju," atklāj rektore I. Pilvere.

Vairāku konferences referentu prezentācijās tika pausts viedoklis, ka bioekonomikas izaugsmē izšķirošā loma būs inovācijām un pētījumiem, kuru izpilde atkarīga no zinātnieku un uzņēmēju ciešas sadarbības.

Jau iepriekš informējām, ka LLU kopā ar Latvijas zinātniskajiem institūtiem izveidojusi Bioekonomikas pētniecības stratēģisko apvienību, apvienojot 14 dažādas institūcijas kopīgiem pētījumiem un projektiem, lai attīstītu zināšanu ietilpīgu bioekonomiku, kas ir viena no Latvijas viedās specializācijas jomām.

Jāpiebilst, ka konferencē no Latvijas arī piedalījās Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja, kas ir ES lauksaimnieku jumta organizācijas "COPA" viceprezidente.

Lana Janmere
Publicēts: 15.10.2014 12:23llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG