WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Pirmkursnieki aizvadījuši pirmās 50 studiju dienas

Gaismai uzaustot, Jelgavas ielas piepildās ar dzīvību un citviet neaprakstāmu urdoņu. Starp daudziem stāviem ar modrām acīm savas Alma Mater durvis steidz vērt arī pirmkursnieki. Ir aizritējusi jau puse no semestra! Bet kā klājas mūsu jaunajiem studentiem?
Foto: no LLU arhīva

Kaut augstskolas solos pavadītas mazliet vairāk kā 50 dienas, šis laiks pirmkursnieku dzīvē spējis ienest jaunas vēsmas gan studiju darbā, gan ārpusstudiju aktivitātēs.

"Ar katru nedēļu kļūst arvien interesantāk un intensīvāk. Tiek iepazīti jauni cilvēki un izprasts ikdienišķais studenta dzīves ritms. Arī līdzekļi vēl nav beigušies!" atklāj Lauksaimniecības fakultātes programmas "Lauksaimniecība" pirmā kursa students Krišs Kļaviņš. Jaunietis norāda, cik neaizstājami ir augstskolas piedāvātie un studentu organizētie pasākumi tieši pirmkusniekiem, kas ir galvenais ierocis ceļā uz kursa un fakultātes saliedētību. Īpaši atmiņā paliekoša esot prakses nedēļa Vecaucē, arī dalība pirmkursnieku sporta sacensībās nesusi sava veida hierarhiju fakultātes rindās.

"Man ir prieks atrasties Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), jo īpaši lepnums būt kopā ar "lauksaimniekiem" gan studijās, gan ārpus tām. Tā mēs spējam dalīties ar vērtībām, pieredzi un nākotnes iecerēm. Mēs ejam, cīnāmies un kopā uzvaram. Lūk, tā ir īstā studentu dzīve, kas ne mirkli neatstāj novārtā un atgādina, ka izvēlētais studiju virziens ir tas īstais!" tā K. Kļaviņš.

Arī Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) jaunā studente Karolīne Juršāne neslēpj sajūsmu par savu studiju programmas izvēli: "Kopš sākās mans studiju gads, nevienu brīdi vairs nav jāsūdzas par garlaicību. Katra darba diena sākas plkst. 8.30 ar pirmajām nodarbībām, par kurām varu teikt tikai to labāko. Īpaši manā fakultātē studijas ir ļoti augstā līmenī. Telpas un iekārtas ir jaunas un modernas, pasniedzēji – aktīvi, zinoši un pretimnākoši. Protams, arī apziņa, ka mācies Jelgavas pilī, ir lieliska. Ēka ir liela un ne reizi vien nācies tajā apmaldīties, bet tas piederas pie pirmkursnieku ķibelēm."

Savukārt Meža fakultātes studiju programmas "Kokapstrāde" pirmkursnieks Āris Pūseps ir gandarīts par "mežinieku" saliedētību, kas manīta jau kopš pirmās studiju dienas. Kursabiedri esot izpalīdzīgi, ieinteresēti viens otru atbalstīt, tādējādi radot pozitīvu gaisotni ikdienas studiju gaitās. Jaunietis atklāj, ka arī dzīvošanai pirmajā dienesta viesnīcā esot savas priekšrocības. "Ik vakaru mēs sanākam kopā vienā istabiņā un rīkojam "rasēšanas pulciņu," ar smaidu sejā atklāj jaunais "mežinieks" un turpina "darbu ir daudz, un tikai kopā spējam paveikt vislabāko!"

LLU ir vienīgā augstskola Jelgavā, kas rada īpašu atmosfēru ne tikai universitātes teritorijā, bet pilsētā kopumā. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pirmā kursa studente Signe Tjuļina vērš uzmanību uz nepārtaukto studentu plūsmu Jelgavas ielās.

"Studenti uz lekcijām dodas kopā. Šeit nepastāv garlaicība, atsvešinātība un atbalsta trūkums. LLU pastāvošā hierarhija aizpilda katru pilsētas nostūri, ļaujot sajust studentijas garu no pašiem pirmsākumiem, kad ieradāmies uz vienojošo prakses nedēļu. Pilsēta un universitāte studentu padara par ko īpašu. Tās apvienojoties, mūs sagaida un lolo, radot iespaidu, ka atrodies vietā, ko saucam par mājām. Tā patiešām ir lieliska sajūta!" tā S. Tjuļina.

Lai iegūtu sistemātisku viedokli par pirmā kursa studentu sajūtām, pārdzīvojumiem un arī problēmām, vairākās fakultātēs tiek veiktas studentu aptaujas, kas palīdz identificēt tos studiju kursus, kuri studentiem sagādā grūtības, un jau laicīgi domāt par iespējamajiem risinājumiem.

Kā labo prakses piemēru var uzskatīt Informācijas tehnoloģijas un Lauksaimniecības fakultātēs veiktās studentu aptaujas, kas tiek organizētas sadarbībā ar LLU Socioloģisko pētījumu grupu.

Grupas vadītāja, socioloģe Līga Paula stāsta, ka šādas aptaujas ir kā ik mēneša monitorings un ļauj prognozēt studentu neapmierinātības cēloņus agrīnā stadijā. Turklāt fakultāšu dekāniem un studiju programmu direktoriem iegūtie rezultāti palīdz uzlabot studiju kvalitāti un nodrošināt studentu skaita saglabāšanu.

Jāatgādina, ka šajā studiju gadā tika uzņemti 1356 studenti pamatstudijās un maģistra studijās un 44 jaunie doktoranti.

Agita Gabranova
Publicēts: 22.10.2014 09:04llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG