WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Konventa priekšsēdis: Jākāpj pāri sētām, ko paši esam uzbūvējuši ap sevi, un jāizmanto iespējas!galerija

19. decembrī Aulā pulcējās universitātes akadēmiskā saime uz svinīgo Konventa sēdi, lai atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto, godinot uzmanību izpelnījušos darbiniekus un studentus, kā arī izvirzītu 2015. gada mērķus augstskolas akadēmiskajā, zinātniskajā un saimnieciskajā darbībā.
Foto: no LLU arhīva

Konventa sēdi atklāja tā priekšsēdis Voldemārs Bariss, norādot universitātes nepieciešamību pilnveidoties un vērst uzmanību uz pārmaiņām, izmantojot iespējas, ko piedāvā arī starptautiskā izglītības telpa.

"Jākāpj pāri sētām, ko paši esam uzbūvējuši ap katedrām, institūtiem, fakultātēm un visu universitāti un jāizmanto iespējas, kas mums ir dotas un kuras ne vienmēr izmantojam," klātesošos aicināja V. Bariss.

Konventa sēdi turpināja LLU rektore Irina Pilvere, kas uzstājās ar ziņojumu par 2014. gadā paveikto un 2015. gadā iecerēto. Profesore norādīja, ka šis gads bijis pārbaudījumu un pārmaiņu pilns, bet īpašs prieks esot par universitātes objektu –Valdekas pils un 8. dienesta viesnīcas - sakārtošanu. Tāpat godu izpelnījušās arī Meža un Veterinārmedicīnas fakultātes, kas šogad atzīmējušas apaļās 75 un 95 gadu jubilejas.

Norādot uz nākamā gada izaicinājumiem un iespējām, rektore atklāja, ka nākamā studiju gada plānā ietilpst universitātes stratēģijas aktualizācija, zinātnisko institūciju reorganizācija, projektu iesniegumu izstrāde, kā arī budžeta sabalansēšana.

Savukārt ar kuplo jauno doktoru saimi Konventa dalībniekus iepazīstināja LLU zinātņu prorektore Elita Jermolajeva. Profesore atklāja, ka šogad aizstāvēts rekordliels promocijas darbu skaits. Konventa sēdē savu "izlaidumu" piedzīvoja 36 promocijas darbu aizstāvējušie LLU jaunie doktori.

Tāpat atzinību un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētā doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursa galveno balvu promocijas darbu konkurencē ieguva laureāte Zane Bulderberga profesores Irinas Pilveres vadībā, savukārt maģistra darbu konurencē tika apbalvoti laureāti – Kristīne Makovska un Santa Šēnhofa.

LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis svinīgajā sēdē sveica 2014.gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursa laureātus, amata diplomus ieguvušos darbiniekus, kā arī Senāta stipendijas ieguvējus – Pārtikas tehnoloģijas 4.kursa studentu Edgaru Kapteini, Veterinārmedicīnas fakultātes 5.kursa studenti Liānu Pelši un Lauku inženieru fakultātes maģistranti Kristīni Zelču.

Šogad LLU kolektīvam pievienojušies 17 jaunie mācībspēki: vieslektori - Einārs Pundurs, Jānis Bikše, Inga Retiķe, Agris Pentjušs, Daiga Gāliņa, Vilnis Jakovļevs un Aleksejs Gedzurs, viesasistenti – Armands Kviesis, Jana Vanaga, Armands Vekšins, Inga Birne, Jānis Rusiņš, kā arī Gatis Justovičs. Savukārt viesdocenta amatu ieguvuši – Regīna Tamane, Viktorija Zagorska, Anita Sideļska un Gunārs Silabriedis.

Pasākumu krāšņāku darīja LLU kopkora uzstāšanās Ziemassvētku noskaņās, kā arī laba vēlējumi izturībai un panākumiem nākošajā gadā no Senāta priekšsēdētāja Imanta Liepas, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un citiem LLU sadarbības partneriem.

Agita Gabranova
Publicēts: 19.12.2014 17:16llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG