WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Inženierzinātnieki aicināti pieteikties Arvīda Leppika vārdiskajai balvai

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) aicina pieteikt zinātniekus Arvīda Leppika vārdā nosauktās balvas konkursā, kas tiek pasniegta par īpašiem sasniegumiem inženierzinātņu un lauksaimniecības mehanizācijas pētījumos.
Foto: no LLU arhīva

Uz balvu var pretendēt Latvijas un ārvalstu zinātnieki, kuru pētījumi ir būtiski sekmējuši Latvijas lauku attīstību. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva - vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt "Apbalvots ar Arvīda Leppika balvu".

Kandidātus LLU Arvīda Leppika vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Lai pieteiktos konkursā, balvu pretendentiem līdz 2015. gada 1. martam jāiesniedz pieteikums LLU Zinātnes un projektu attīstības centrā, Jelgavas pilī, 189. telpā, Lielā ielā 2, Jelgava, LV-3001, pievienojot šādus dokumentus:

1.1.   LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļu, zinātnisko iestāžu padomes, selekcijas, izmēģinājumu un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvu ieteikumu, kurā dots īss iesniegtā darba vērtējums un zinātnieka raksturojums;

1.2.   Konkursa darbu vai tā kopsavilkumu;

1.3.   Darba anotāciju;

1.4.   Autora dzīves un darba gājumu (Curriculum vitae).

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu apstiprināta konkursa komisija. Detalizēta informācija iegūstama Zinātnes un projektu attīstības centrā (tālr. 63005685).

Lana Janmere
Publicēts: 22.01.2015 10:07llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG