WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


TF ziemas izlaidums 2015galerija

30. janvārī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika trešais 2015. gada izlaidums, kurā diplomus saņēma Tehniskās fakultātes (TF) akadēmiskās maģistra studiju programmas "Pedagoģija" un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Profesionālās izglītības skolotājs" absolventi.
Foto: Ruslans Antropovs

Izlaidumā diplomus saņēma 8 absolventi, kas studijas noslēguši ziemas periodā. Diplomus izsniedza un veiksmes vēlējumus turpmākajai dzīvei absolventiem novēlēja ilggadējais TF dekāns, pašreizējais LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis.

Akadēmiskajā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" šogad tika aizstāvēti 2 maģistra darbi, kuri ieguva augstu eksaminācijas komisijas vērtējumu:

  • Laura Tabunova – "Ekoloģiskā pieeja pirmsskolas bērnu radošuma veicināšanai rokdarbos" (vadītāja Aija Pridāne);
  • Baiba Miltoviča – "Vides izglītība pieaugušo dzīves prasmju attīstībai ekocentros" (vadītāja Vija Dišlere).

Turpretim pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Profesionālās izglītības skolotājs" kvalifikāciju ieguvuši 6 jaunie skolotāji. Valsts noslēguma pārbaudījuma komisija kā labākos atzīmēja šādus darbus:

  • Adrija Dorbe – "Lauksaimniecības speciālistu motivācija tālākizglītībā" (vadītāja Anita Aizsila);
  • Andris Kalvāns – "Mācību metodes darba aizsardzībā un drošībā" (vadītāja Inga Andersone);
  • Marina Freiberga – "Kreilība frizieru profesijā" (vadītāja Regīna Baltušīte).

Pašreizējais TF dekāns Ilmārs Dukulis, uzrunājot klātesošos, atzina, ka viņam ir īpašs gods sveikt šos absolventus, kas ir viņa dekanēšanas laika pirmā "raža". Dekāns apliecināja, ka izsniegtie dokumenti dos tiesības pretendēt uz tālāko izglītošanos vai darbu jebkurā pasaules universitātē vai iestādē, taču atgādināja, ka visvairāk iegūtās zināšanas un enerģija ir vajadzīgas Latvijai.

"Aicinu jūs neuzskatīt, ka līdz ar saņemto diplomu izglītībai ir pielikts punkts. Izglītošanās ir nepārtraukts un nebeidzams process. Ar cilvēku un izglītību ir tāpat kā ar laivu upē, airējot pret straumi. Līdz ko pārstāj airēt, straume laivu tūlīt sāk nest atpakaļ. Lai veiksme pavada jūs visās turpmākajās gaitās!" tā I. Dukulis.

Jāpiebilst, ka 21. martā TF svinēs 70 gadu jubileju, visi fakultātes absolventi tiek ielūgti uz jubilejas pasākumiem.

Lana Janmere
Publicēts: 30.01.2015 16:37llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG