WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Konventa sēdē tiks izvirzīti darbības uzdevumi LLU turpmākajai attīstībai

20. februārī plkst. 13.00 visi LLU Konventa pārstāvji aicināti uz kārtējo Konventa sēdi, lai kopīgi lemtu par LLU turpmākajai attīstībai nozīmīgiem uzdevumiem, kas veicami 2015. gadā. To vidū arī lēmums par iespējamu LLU nosaukuma maiņu, kas aktualizēts jaunās stratēģijas 2015. – 2020. gadam izstrādes darba grupā.
Foto: no LLU arhīva

Tradicionāli Konventa sēdē gada sākumā tiek izvērtēti universitātes iepriekšējā gada darba rezultāti un izvirzīti jauni uzdevumi. Ar ziņojumiem uzstāsies Konventa priekšsēdis Voldemārs Bariss, Senāta priekšsēdis Imants Liepa, Akadēmiskās Šķīrējtiesas priekšsēde Baiba Ozola un rektore Irina Pilvere. Konventa darba kārtībā papildus minētajiem regulārajiem lēmumiem tiek iekļautas arī aktualitātes, kas svarīgas universitātes darbības nodrošināšanai.

"Pagājušajā gadā Konventa sēdē precizējām un apstiprinājām Konventa un Senāta nolikumus, kā arī gatavojāmies rektora vēlēšanām. Šogad viena no galvenajām aktualitātēm ir jaunās LLU stratēģijas 2015. – 2020. gadam izstrāde, par kuru tiek plaši diskutēts gan stratēģijas izstrādes darba grupā, gan fakultātēs. Lai mērķtiecīgāk turpinātos darbs ar jauno stratēģiju, Konventam būs jāpieņem lēmums par iespējamu LLU nosaukuma maiņu. Ja Konvents atbalstīs ieceri par nosaukuma maiņu, tad turpmākajos mēnešos diskusijās ar visu universitātes kolektīvu meklēsim jauno nosaukumu," atklāj Konventa priekšsēdis Voldemārs Bariss.

Rektore Irina Pilvere skaidro, ka LLU jaunās stratēģijas 2015.-2020.gadam apspriedēs vairākkārt izskanējis priekšlikums par universitātes nosaukuma maiņu kā vienu no universitātes attīstības iespējamiem variantiem. Šo ideju rosinājusi stratēģijas izstrādes darba grupa, kuras sastāvā ir fakultāšu dekāni, struktūrvienību vadītāji un LLU vadība. Līdz ar to 235 Konventa balsstiesīgajiem universitātes darbiniekiem un studentiem šajā sēdē būs jāpieņem nopietns un atbildīgs lēmums, kas noteiks gan tuvākos, gan tālākos universitātes darbības mērķus.

"Kopš universitātē dibinātas jaunākās fakultātes sociālajās zinātnēs un informācijas tehnoloģijās, universitātes studiju piedāvājums saturiski ir paplašinājies un vārds "lauksaimniecība" universitātes nosaukumā visu piedāvājumu neaptver. Ietilpīgāks nosaukums veicinātu skaidra, fokusēta priekšstata radīšanu par universitāti, radot labāku izpratni par piedāvājuma daudzveidību," nosaukuma maiņas nepieciešamību pamato I. Pilvere.

Lana Janmere
Publicēts: 09.02.2015 13:39llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG