WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Student, piesakies starptautiskai konferencei!

24. aprīlī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā notiks starptautiska zinātniskā konference "Studenti ceļā uz zinātni" (Students on their Way to Science), kas jau desmito reizi pulcēs studējošos no Latvijas un citām valstīm. Interesenti ar saviem ziņojumiem konferencei var pieteikties līdz 1. aprīlim (pagarināts termiņš)!
Foto: no LLU arhīva

Ikviens students - bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras - aicināts piedalīties 10. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Studenti ceļā uz zinātni". Konferences mērķis ir zinātnisko pētījumu popularizēšana, pieredzes apmaiņa, kā arī svešvalodas prasmju attīstīšana un starpkultūru komunikācijas veidošana. Konferences darba valoda ir angļu, līdz ar to svešvalodas prasmju attīstīšana ir viens no būtiskiem ieguvumiem konferences dalībniekiem.

Konferencei plānotas dažādas tematiskās sekcijas lauksaimniecībā, veterinārmedicīnā, pārtikas zinātnē, inženierzinātnē, izglītībā, informācijas tehnoloģijās, būvniecībā, vides apsaimniekošanā, ainavu arhitektūrā, zemes ierīcībā un ģeodēzijā, mežsaimniecībā un kokapstrādē un sociālajās zinātnēs, tai skaitā, ekonomikā, vadībā un administrēšanā, socioloģijā.

Studentiem tā būs lieliska iespēja apliecināt savas svešvalodas prasmes un iegūt zināšanas par pārstāvētās zinātņu nozares pētījumiem Latvijā un citās valstīs. Turklāt vienkopus uzstāsies studenti no bakalaura, maģistra un doktora studijām.

Konferences priekšsēdētājs Voldemārs Bariss uzskata, ka studentiem šī konference ir noderīga vairāku iemeslu dēļ. Studentiem ir iespēja aprobēt savu kursa, bakalaura, maģistra darba pētījumu rezultātus, turklāt dalība konferencē bieži arī nodrošina priekšrocības dažādu stipendiju saņemšanai. Nenoliedzami konference ir tā vieta, kurā dažādu valstu studenti var iepazīties un sadraudzēties, tādējādi tiek dibināti ne tikai akadēmiski, bet arī cilvēciski kontakti, kam ir būtiska nozīme turpmākai izaugsmei.

"Konferences ilggadējās organizatores Larisas Maļinovskas enerģijas un darba apjoms, kas ir ieguldīts konferences organizēšanā, ir ļoti liels, līdz ar to konferences viesu vērtējumā tā ir viena no lielākajām studentu zinātniskajām konferencēm Centrālajā un Austrumeiropā. Pirmsākumos šī konference aptvēra vien dažas LLU fakultātes, bet tagad tā ir vienota starptautiska konference. Interese par to vienmēr bijusi liela, jo konferences dalībnieku vidū nereti ir ne tikai studenti, bet arī mācībspēki", stāsta V. Bariss.

Detalizēta informācija iegūstama un pieteikšanās konferencei notiek mājas lapā: www.sws.llu.lv

Informāciju sagatavoja KMC praktikante Laura Balamovska.

Lana Janmere
Publicēts: 05.03.2015 08:47llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG