WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Izsniegtas apliecības Attīstības fonda pavasara stipendiātiemgalerija

16. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) stipendiju apliecības izsniegtas četriem Attīstības fonda stipendiātiem. Pavasara semestrī konkurss tika organizēts Konekesko, Ulda Šalajeva un profesora Kazimira Špoģa stipendiju programmās.
No kreisās: Konekesko stipendiāte Linda Baumane, "Konekesko Latvija" uzņēmuma pārstāve un Konekesko stipendiāts Toms Koļesņikovs.

Konekesko stipendijas finansētājs ir SIA Konekesko Latvija. Šī stipendiju programma dibināta LLU Attīstības fondā 2011. gada 8. februārī. Stipendijai var pretendēt sekmīgs pilna laika pamatstudiju 1. – 3. kursa students, kurš studē akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne" vai profesionālā bakalaura studiju programmās "Lauksaimniecības enerģētikā", "Mašīnu ražošana un projektēšana" vai "Mežinženieris", un viņa vidēji svērtā atzīme pēdējā semestrī nav zemāka par 7,0 ballēm.

Konekesko stipendijai pavasara semestrī pieteicās 12 pretendenti, un konkursa kārtībā tika atlasīti divi labākie – Meža fakultātes studiju programmā "Mežinženieris" studējošie Linda Baumane no Talsu novada un Toms Koļesņikovs no Salaspils.

Turpretim Ulda Šalajeva stipendijas apliecību, klātesot pašam mecenātam, saņēma Tehniskās fakultātes studiju programmā "Lauksaimniecības enerģētika" studējošais Jānis Bērziņš no Ozolnieku novada.

Ulda Šalajeva stipendija tiek finansēta no Ulda Šalajeva personīgajiem ietaupījumiem. LLU Attīstības fondā tā dibināta 2012. gada 16. janvārī. Stipendijai var pieteikties LLU pilna laika inženierzinātņu pamatstudijās studējošie, kuri ir pabeiguši vismaz 1. kursa 1.studiju semestri un kuriem ir labas, teicamas un izcilas sekmes, veic pētniecības darbu un piedalās zinātniskajās konferencēs ar referātiem, pārvalda svešvalodas, aktīva sabiedriskā darbība LLU vai ārpus tās.

Savukārt profesora Kazimira Špoģa stipendiju 2015. gadā saņems Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes jaunais doktors Kaspars Naglis – Liepa par promocijas darba "Alternatīvās enerģijas (biogāzes) ražošanas iespējas Latvijā" izstrādi un aizstāvēšanu.

Prof. K.Špoģa stipendijas mecenāti ir Kazimirs un Helēna Špoģi. K. Špoģis bija ilggadējs LLU rektors un Ekonomikas fakultātes profesors. Viņa vārdā nosauktā stipendiju programma dibināta LLU Attīstības fondā 2011. gada 1. martā. Prof. K.Špoģa stipendijai var pretendēt LLU pilna laika un nepilna laika doktora studiju programmas "Agrārā un reģionālā ekonomika" beidzēji, kas sekmīgi aizstāvējuši "Agrārās un reģionālās ekonomikas" Promocijas padomē promocijas darbu, atbilstoši Agrārās ekonomikas apakšnozarei. Stipendijai var pretendēt ne vēlāk kā trīs gadus pēc doktora grāda iegūšanas.

Kopš LLU Attīstības fonda dibināšanas pavisam jau ir īstenotas 19 stipendiju programmas gan privātpersonu (Latvijas un ārzemju), gan uzņēmumu finansētas. Bet 2014. gadā aktīvas bija 12 stipendiju programmas, kurās tika izmaksātas stipendijas EUR 22 449 vērtībā.

Jeļena Rūba
Publicēts: 16.03.2015 17:29llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG