WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Kopīgā salidojumā tikās visu paaudžu MEHIgalerija

21. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Tehniskā fakultāte atzīmēja 70 gadu jubileju. Uz svinībām un kopīgu salidojumu tika aicināti visu paaudžu absolventi, viņu draugi un atbalstītāji.
Foto: Lana Janmere

Pasākuma oficiālā daļa norisinājās LLU Aulā, Jelgavas pilī, kur kopīgi tika pāršķirtas fakultātes vēstures lappuses un pieminēti būtiskākie notikumi tās attīstībā. Neizpalika arī bijušo un esošā dekāna sveicieni un vēlējumi fakultātei ne tikai jubilejā, bet arī turpmākajos gados. Bijušais fakultātes dekāns, tagadējais LLU Studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis, kas jubilejas pasākumā saņēma Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu, fakultātes būtību pielīdzināja Raiņa dzejolim "Namdaris", kas, viņaprāt, atspoguļo fakultātes būtību un ir par pamatu fakultātes attīstībai.

LLU rektore Irina Pilvere savā apsveikumā uzsvēra, ka inženieris ir prestiža profesija, īpaši, ja tā ir apgūta Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Turpretim Zinātņu prorektore Elita Jermolajeva novēlēja Tehniskajai fakultātei, saglabājot esošās tradīcijas, pieņemt un ļauties jauniem izaicinājumiem, kas iet līdzi laikam.

Laba vēlējumos un atmiņās dalījās arī dažādu paaudžu absolventi. Tika pasniegti ziedi un dāvanas, sveicot fakultāti un tās darbiniekus lielajā jubilejā. Piemēram, 1982. gada absolvents Andris Kazinovskis daudzu vārdā pateicās par perfekto izglītību tieši mehiem, jo tā noder ne tikai inženieriem, bet palīdz arī daudzu citu profesiju pārstāvjiem, piemēram, privātajā biznesā un pašvaldību darbā.

Tehniskā fakultāte (TF) ir viena no lielākajām un tradīcijām bagātākajām LLU fakultātēm, kas jau 70 gadus piedāvā iegūt izglītību topošajiem inženieriem. Lai gan fakultātes dibināšanas laikā 1944./1945. studiju gadā tika realizēta tikai viena studiju programma lauksaimniecības mehanizācijā, šobrīd tā piedāvā plašu studiju virzienu klāstu, kas ir nozīmīgi gan Latvijas lauku, gan visas valsts tautsaimniecības attīstībā.

Fakultātes vadība saka milzīgu paldies visiem jubilejas pasākuma atbalstītājiem.

Informāciju sagatavoja Laura Balamovska.

 

Ilvija Melne
Publicēts: 23.03.2015 08:45llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG