WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

LLU aicina apmeklēt lauku attīstībai veltītas konferences

No 13. līdz 16. maijam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) paralēli notiek trīs starptautiskas konferences: "Research for Rural Development", "Civil Engineering ‘15" un "Rural Environment, Education, Personality", kurā par lauku attīstības dažādiem aspektiem diskutēs gan pētnieki no Latvijas, gan citām valstīm.
Foto: no LLU arhīva

Konference "Research for Rural Development" (Zinātne lauku attīstībai) LLU notiks jau 21. reizi. Tajā no 13. līdz 15. maijam piedalīsies 152 dalībnieki no 10 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Turcijas, Polijas, Grieķijas, Slovākijas, Nepālas, Čehijas, Krievijas un Kazahstānas.

Konference apvienos topošos zinātniekus no dažādām zinātņu jomām, kuru prioritāte ir lauku attīstība. Jau tradicionāli visplašāk tajā būs pārstāvēta ekonomikas zinātne, kuras sekcijā paredzēti 44 referāti. Liels skaits dalībnieku būs arī lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijās. Katrā no tām tiks nolasīti attiecīgi 25 un 22 referāti. Klausītājiem būs iespēja iepazīties ar veiktajiem pētījumiem arī citās jomās – pārtikas ,veterinārmedicīnas zinātņu, lauksaimniecības inženierzinātņu, ūdenssaimniecības, vides zinātnes, ainavu arhitektūras, izglītības un informāciju tehnoloģiju zinātnēs.

Gan konferences plenārsēde, gan nozaru sekcijas notiks LLU Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā.

Savukārt tematiski specifiskāka paredzēta starptautiskā zinātniskā konference "Civil Engineering ‘15" (Būvniecība), kas Lauku inženieru fakultātē (Akadēmijas iela 19, Jelgava) 14. maijā tiek organizēta 5. reizi. Ņemot vērā faktu, ka mūsdienās būvniecība iekļauj un ir cieši saistīta ar citām zinātniskajām disciplīnām – ēku celtniecību, arhitektūru, vides zinātnēm un ainavu plānošanu -, konferences mērķis ir veicināt diskusiju starp dažādiem zinātniekiem un attīstīt jaunas zināšanas minētajās nozarēs.

Konferencē piedalīsies ap 60 zinātniekiem un izglītības pārstāvjiem ne tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas, Krievijas un Polijas. Ziņojumi tiks lasīti 3 paralēlās tematiskajās sekcijās: konstrukciju inženierzinātnes, siltuma inženierzinātnes un ainavu plānošana, vides menedžments un zemes ierīcība.

Nedēļas noslēgumā no 15. līdz 16. maijam Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūts organizē konferenci "Rural Environment, Education, Personality" (Lauku vide, izglītība, personība). Šogad tā plānota par godu Izglītības un mājsaimniecības institūta 15 gadu jubilejai. Konferences mērķis ir ideju un jaunāko pētījumu rezultātu apmaiņa, kā arī risinājumu meklēšana 21. gadsimta izglītības tendencēm izglītības ekoloģijā, kompetencēm un dzīves kvalitātei mājas vidē, didaktikā, psiholoģijā, karjeras attīstībā un profesionālajā izglītībā.

Konferencē piedalīsies ap 70 dalībniekiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Nigērijas, Somijas, Čehijas un Slovēnijas. Konferences ziņojumi tiks lasīti 7 tematiskajās sekcijās: izglītības ekoloģija, izglītība kompetenču ieguvei, dzīves kvalitāte mājas vides, mājas ekonomikas un vizuālās mākslas kontekstā, profesionālās izglītības un karjeras attīstība, psiholoģija, inženierzinātņu didaktika un svešvalodas profesionāliem un akadēmiskiem mērķiem.

Konferences plenārsēdē uzstāsies LLU profesore Baiba Briede, kas sniegs īsu ieskatu vēsturē un stāstīs par Izglītības un mājsaimniecības institūta izveidi un tā darbību 15 gadu laikā. Tostarp tematiskus ziņojumus lasīs kolēģi no Latvijas Universitātes, Viļņas Gedimina Tehniskās universitātes un Varšavas Dzīvības zinātņu universitātes

Konference notiks LLU Tehniskajā fakultātē (J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava).

Raksta pielikumā pieejamas visu triju konferenču programmas.

Lana Janmere
Publicēts: 13.05.2015 06:51llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG