WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Diplomus izlaidumā saņēmuši 153 Tehniskās fakultātes absolventi

Jelgavas pils Aulā 19. jūnijā pulcējās sveicēji, kuri bija ieradušies sumināt 153 jaunos inženierus un skolotājus. Absolventu vidū bija arī viena studente, kura studijas pabeigusi ar izcilību.
No kreisās: TF dekāns Ilmārs Dukulis, izcilniece Ieva Ozoliņa un LLU studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis
Foto: Roberts Ķesteris

Izlaidumā "Sarkano diplomu" saņēma Ieva Ozoliņa no Jaunolaines. Jauniete pabeigusi studiju programmu "Mājas vide izglītībā" un ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā. Studiju laikā viņa saņēmusi arī pagodinošo Jāņa Rūvalda stipendiju par teicamām sekmēm eksaktajās zinātnēs.

Nākusi no skolotāju ģimenes, I. Ozoliņa diezgan ātri sapratusi, ka darbs ar bērniem ir dinamisks un pārsteigumiem bagāts. Vidusskolas gados kopā ar klasesbiedreni dibinājusi savu mācību firmu, kurā piedāvājušas sākumskolas skolēniem rokdarbu pulciņus. Vasarās I. Ozoliņa arī strādājusi bērnudārzā par auklīti un aizvietojusi audzinātājas atvaļinājuma laikos. Soli pa solim jauniete nonākusi līdz LLU, par kuru saņēmusi vislabākās atsauksmes no paziņām un draugiem. Līdz pat šai dienai viņa savu izvēli nenožēlo, jo studiju vide universitātē ir radoša, mācībspēki saprotoši un prakses ļoti noderīgas.

I. Ozoliņa atzīst, ka nav iespējams saņemt sliktas atzīmes, ja mācās to, kas patīk. Tiesa, studējot jaunietei vienmēr bijušas augstas prasības pret sevi, tāpēc dzīvojusi pēc principa: "Ja varu labi, tad varu vēl labāk!". Mācību procesu interesantu padarījuši kursi pedagoģijā, psiholoģijā, rokdarbos, mākslā un kultūrā, kas tikuši dziļāk apskatīti arī viņas pētnieciskajos studiju darbos.

Izcilniece uzskata: "Studentiem ir jāattīsta sava iekšējā mācību motivācija, ir jāsaprot, kur noderēs gūtās zināšanas un prasmes. Mācīties tikai mācīšanās pēc nav liela māka, ir jāprot mācīties ar prieku! Ir jābauda studijas, nevis jāuztver tās kā zobu sāpes!" I. Ozoliņa izsaka pateicību par iespēju baudīt studiju laiku arī saviem kursa biedriem, laipnajiem LLU pasniedzējiem un abiem deju kolektīviem – TDK "Diždancis" Jelgavā un DA "Pērle" Rīgā –, kas palīdzējuši atbrīvoties no studiju spriedzes un pēc kuru mēģinājumiem jauniete devusies mājās ar pozitīvas enerģijas devu.

Par savām spilgtākajām atmiņām I. Ozoliņa uzskata 1. kursā kopā ar citiem savas fakultātes pirmkursniekiem izcīnīto Azemitologa balvu, pēc kā uzreiz radušās patriotiskas jūtas pret savu fakultāti, un arī prakses, kad iejutusies skolotājas lomā. Izcilniece nolēmusi rudenī turpināt studijas LLU maģistrantūrā, kur vēlas iegūt karjeras konsultanta profesiju.

Pamatstudiju absolventi

Bakalaura studiju programmu "Lauksaimniecības inženierzinātne" absolvējuši un inženierzinātņu bakalaura grādu mašīnzinātnē šogad ieguvuši 46 studenti. Par labākajiem Valsts eksāmenu komisija atzina Artūra Dauguļa, Kaspara Dzergača, Ivara Straņķa un Igora Gorkina darbus. Absolvents Zigmārs Baķis studiju laikā kļuvis par K. Ulmaņa stipendiātu, bet absolvents Ivars Straņķis visus četrus gadus saņēmis A. un Ē. Gerhardu stipendiju.

Iegūstot profesionālo bakalaura grādu lauksaimniecības enerģētikā, bakalaura studiju programmu "Lauksaimniecības enerģētika" absolvējuši 32 studenti. Daiņa Dreimaņa bakalaura darbs novērtēts ar 10 ballēm. Komisija atzīmēja arī Jevgēņija Turkina, Edmunda Mazura, Baibas Baško un Aigara Gulbja darbus.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Mašīnu projektēšana un ražošana" šogad absolvējuši 18 studenti. Par izciliem atzīti Kārļa Baņa un Mārtiņa Bērziņa bakalaura darbi. Programmas absolvents Kristaps Bandenieks studiju laikā kļuvis par K. Ulmaņa stipendiātu.

Profesionālo bakalaura grādu izglītībā ieguvuši 20 studiju programmas "Mājas vide izglītībā" absolventi. Absolventes Ievas Ozoliņas bakalaura darbs novērtēts kā izcils. Valsts pārbaudījumu komisija atzīmēja arī Laines Arbidanes, Katrīnas Briežkalnes un Elīzas Vītolas darbus.

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Tehniskais eksperts" absolvējuši un diplomus saņēmuši 4 jaunie eksperti. Par labāko Valsts pārbaudījumu komisija atzina Jevgēnija Žukovska darbu.

 

Maģistra studiju absolventi

Inženierzinātņu maģistra grādu ieguvuši 19 maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" absolventi. Kā labākie atzīti Dzintara Jaundžeikara, Toma Lietapura, Mārtiņa Indriksona, Ruslana Karapkina un Mārtiņa Dilles maģistra darbi.

Izglītības zinātņu maģistru diplomus saņēma 14 maģistri – 10 studiju programmas "Pedagoģija" un 4 studiju programmas "Karjeras konsultants" absolventi.

Maģistra eksāmenu komisijaa kā labākos atzina Madaras Boldiševicas, Aigas Motovilovas, Daces Rozenlaukas, Baibas Vīndedzes, Veras Haritonovas, Ingas Donovas, Anetes Olavas , Agneses Megnes, Ilzes Astrīdas Jansones un Jolantas Priedes darbus.

 

Par aktīvu dalību universitātes un fakultātes sabiedriskajā dzīvē LLU un TF Studējošo pašpārvaldes izlaidumā izteica pateicību un īpaši sveica Ivaru Straņķi, Maiju Bārzdaini, Kasparu Dzergaču, Ievu Ozoliņu, Lauri Lazdiņu, Mārtiņu Peti, Kristapu Bandenieku, Tomu Grinevicu un Ievu Sebri. Turklāt Maijai Bārzdainei piešķirts arī pagodinošais pašpārvaldes "Goda biedra" tituls.

 

Informāciju sadarbībā ar TF dekanātu sagatavoja Ilvija Melne.

Ar I. Ozoliņu sarunājās LLU KMC praktikante Arta Liepa.

 

Ilvija Melne
Publicēts: 19.06.2015 14:56llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG