WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Nāc studēt enerģētiku!

LLU Tehniskā fakultāte piedāvā vidusskolu absolventiem studijas profesionālā bakalaura studiju programmā "Lauksaimniecības enerģētika", kas ir izteikta inženierzinātņu programma un pieprasīta darba tirgū un par kuras absolventiem ir ļoti labas atsauksmes no darba devējiem enerģētikas nozarē.

Daudzi no absolventiem paši kļūst par darba devējiem, strādājot vadošajos amatos lielajos valsts enerģētikas uzņēmumos, kā arī dibinot savas firmas, kas darbojas siltumenerģētikas, elektroenerģētikas un citās svarīgās tautsaimniecības jomās.

Studējot studenti apgūst zināšanas elektroenerģijas, aukstuma un siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā. Akcents tiek likts uz pielietojamo enerģētiku.

Elektroenerģētikas un Siltumenerģētikas apguve vienā programmā veido studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" unikalitāti, jo tā ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā. Tas paver ievērojami plašākas darba iespējas pēc programmas absolvēšanas.

Absolvējot programmu tiek iegūtas divas kvalifikācijas: Profesionālais bakalaurs lauksaimniecības enerģētikā un Lauksaimniecības enerģētikas inženieris.

Plaša profila kvalitatīvas zināšanas un profesionālas darba prasmes enerģētikā nodrošina darba un karjeras izaugsmes iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās:

-          reģionālajos elektriskajos tīklos;

-          pilsētu un novadu siltumapgādes un ūdensapgādes uzņēmumos;

-          koģenerācijas ietaisēs un hidroelektrostacijās;

-          privātās energofirmās;

-          ražošanas un pārstrādes uzņēmumos.

Sekmīgi studējošajiem ir iespējas pretendēt gan uz valsts, gan personālajām stipendijām.

Lauksaimniecības enerģētikas studiju programmas absolventiem studiju laikā iegūtās profesionālās zināšanas un prasmes un tālāk izkoptās personības īpašības nodrošina iespēju konkurēt darba tirgū enerģētikas nozarē un turpināt izglītību maģistrantūrā. Iegūtā kvalifikācija absolventiem nodrošina labu orientēšanos ar profesiju saistītajos jautājumos un spēju iekļauties kā Latvijas enerģētikas inženieru darba tirgū, tā arī starptautiskajā apritē.

Iespējamās darba vietas ir gan valsts institūcijas, gan privātstruktūras, kas darbojas enerģētikas jomās. No 130 aptaujātajiem iepriekšējo gadu programmas absolventiem tikai trijiem uz doto brīdi nebija pastāvīga darba. Tas liecina par absolventu augstajām iespējām atrast darbu. Turklāt daudzi studējošie atrod nākošo darba vietu jau ražošanas prakšu laikā.

Studiju procesā ir iespējams piedalīties dažādās studentu apmaiņas programmās un daļu no studiju vielas apgūt universitātēs ārpus Latvijas, tādējādi arī iepazīstoties ar citu valstu kultūru un sadzīvi. Tā, piemēram, šajā gadā divi Lauksaimniecības enerģētikas studenti apmaiņas programmā devās uz Turciju, kur vienu semestri studēja universitātē Stambulā.

No visa iepriekš minētā izriet, ka LLU Tehniskās fakultātes lauksaimniecības enerģētikas programmas absolventi iegūst kvalitatīvu izglītību un absolventi būs ilgtermiņā nodrošināti ar darbu gan valsts, gan arī privātajās struktūrās.

Gaidam arī Tevi, nākošais student, mūsu pulkā!

Plašāka informācija par uzņemšanu un studiju programmu atrodama interneta vietnē www.llu.lv sadaļā "Nāc studēt", kā arī Tehniskās fakultātes mājas lapā www.tf.llu.lv .     

Sagatavoja Raimunds Šeļegovskis,

studiju programmas Lauksaimniecības enerģētika direktors.

Lana Janmere
Publicēts: 01.07.2015 11:04llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG