WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Turpinās uzņemšana vakantajās studiju vietāsgalerija

Ar reflektantu reģistrēšanos un studiju līgumu slēgšanu pagājušajā nedēļā noslēdzās pamatuzņemšana Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Taču no 22. jūlija līdz 24. augustam uzņemšana turpinās brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Studētgribētājiem vēl ir pieejamas gan maksas, gan valsts finansētās jeb "budžeta" vietas.
Foto: no LLU arhīva

Līdz šim studiju līgumus LLU noslēguši 806 pamatstudiju un 319 maģistrantūras reflektanti, tādējādi kopumā studijas 1. kursā rudenī varētu sākt vismaz 1125 jaunie studenti. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju kopējais noslēgto līgumu skaits ir līdzīgs, taču mazāk ir studējošo pamatstudijās, bet vairāk maģistrantūrā.

"Ņemot vērā līdzšinējos uzņemšanas rezultātus, varam secināt, ka nedaudz zemāks ir pamatstudijās noslēgto līgumu skaits, taču tas skaidrojams ar katru gadu sarūkošo vidusskolas absolventu skaitu. Turpretim novērojam maģistra studiju popularitātes pieaugumu, kurās salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju ir par aptuveni 40 studētgribētājiem vairāk. Jaunieši saprot, ka maģistra grādam ir nozīme viņu tālākās karjeras attīstībā un tas nodrošinās augstāku konkurētspēju darba tirgū," uzņemšanas rezultātus skaidro studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis.

Studētgribētājiem, kas nepaspēja pieteikties studijām jūlija sākumā, ir pieejamas maksas studiju vietas visās LLU piedāvātajās studiju programmās, izņemot maģistra programmu "Uzturzinātne". Turklāt vēl ir iespējams iegūt valsts finansētas pamatstudiju (bakalaura) vietas programmās "Būvniecība", "Zemes ierīcība un mērniecība", "Vides un ūdenssaimniecība", "Ainavu arhitektūra un plānošana", "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Lauksaimniecības enerģētika", "Mašīnu projektēšana un ražošana", "Kokapstrāde", "Pārtikas zinības", "Pārtikas produktu tehnoloģija", "Datorvadība un datorzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai". Savukārt augstākā līmeņa studijās valsts finansētās vietas ir pieejamas programmā "Koksnes materiāli un tehnoloģija".

Turklāt uzņemšana arī turpinās divās LLU piedāvātajās studiju programmās, kas apgūstamas tālmācībā e-studiju formā -  "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" bakalaura līmenī un "Sabiedrības pārvalde" maģistra studijās. 

Brīvas studiju vietas galvenokārt ir pieejamas Lauku inženieru, Tehniskās un Meža fakultātes īstenotajās programmās, kas sagatavo darba tirgū pieprasītos būvniecības, vides, zemes ierīcības, kokapstrādes, enerģētikas un inženierzinātņu speciālistus. Lai gan studijas šajos studiju virzienos prasa no jauniešiem piepūli, lielākā daļa pēdējo kursu studentu jau pirms universitātes absolvēšanas atrod specialitātei atbilstošas un labi apmaksātas darba vietas.

Pieteikšanās studijām notiek katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 LLU fakultātēs. Studētgribētājiem līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte un izglītības dokumenti, kā arī studiju pieteikuma maksu apliecinošs dokuments. Ja šogad pieteikuma maksa jau ir veikta, tad otrreiz tā nav jāmaksā. Detalizētu informāciju par pieejamajām studiju vietām, fakultāšu kontaktiem un LLU bankas rekvizītiem skatīt raksta pielikumā.

Lana Janmere
Publicēts: 21.07.2015 14:48llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG