WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


"Pikšās" sveikti K.Ulmaņa stipendiātigalerija

6. septembrī Dobeles novada "Pikšās" atzīmēta Kārļa Ulmaņa 138. dzimšanas diena, kurā tradicionāli tika sveikti Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studenti - šī valstsvīra vārdā nosauktās stipendijas ieguvēji.
Foto: Lana Janmere

Izvērtējot 14 pretendentu pieteikumus, par Kārļa Ulmaņa stipendijas ieguvējiem 2015./2016. studiju gadā izvirzīti divi Tehniskās (TF) un divi Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) studenti: Rihards Ziediņš, Kaspars Krauze, Līga Baumane un Linda Romanova. Klātesot LLU vadības un fakultāšu pārstāvjiem, "Pikšās" stipendiātiem tika svinīgi pasniegti apliecinājumi par stipendijas saņemšanu un speciālbalvas.

Rihards Ziediņš ir no Kokneses novada un studē TF studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" 3.kursā. Stipendijas konkursā izstrādāja pētniecisko darbu "Ķeguma spēkstacijas celtniecība". Studijās gūst labus rezultātus un ar īpašu centību pievēršas nozares specializēto kursu apguvei. Ārpus studijām pārstāv LLU dažādos pasākumos kā tautas deju ansambļa "Kalve" dejotājs, kā arī iesaistās fakultātes studējošo pašpārvaldes organizētajās aktivitātēs.

R. Ziediņš ir biedrības "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" biedrs. Tā kā ģimenei pieder zemnieku saimniecība, kurā students strādā, studijās viņš interesējas arī par lauksaimniecību un alternatīvajiem enerģijas veidiem.

Līga Baumane ir no Aizputes novada un studē PTF studiju programmas  "Pārtikas zinības" 4.kursā. Stipendijas konkursā izstrādāja pētniecisko darbu "Mūsu karavīri gāja cīņās ar pašaizliedzību, spēcināti no ticības un pārliecības, ka viņiem katram skaidrs un gaišs mērķis, ka viņi cīnās par taisnu un svētu lietu". Studijās L. Baumane uzrāda teicamas un izcilas sekmes, kas ir nopietns sasniegums inženierzinātņu programmā, jo vidējā svērtā atzīme pagājušajā rudenī bija 9,7 balles.

Ārpus studijām studente piedalās zinātniskajās konferencēs un aktīvi iesaistās PTF Studējošo pašpārvaldes darbā, būdama pašpārvaldes vadītājas vietniece. L. Baumani raksturo kā ļoti atbildīgu, ar organizatoriskām prasmēm apveltītu jaunieti, ko arī apliecina 2014. gadā iegūtais tituls "PTF Gada students".

Kaspars Krauze ir no Aizputes novada un studē TF studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika" 2.kursā. Stipendijas konkursā izstrādāja pētniecisko darbu "Latviešu zemnieku pļaujas svētki laika periodā no 1935.-1937.gadam".

K. Krauze studē ar ļoti labām un izcilām sekmēm un ir centīgs, ar augstu atbildības sajūtu, spēj aizstāvēt savu viedokli, ir izteikti mērķtiecīgs tieši izvēlētajā studiju jomā. Ārpus studijām students interesējas par alternatīvajiem enerģijas veidiem, tāpēc piedalās biogāzes ieguves un izmantošanas pētniecībā. Aktīvi piedalās fakultātes un universitātes sporta pasākumos un nodarbojas ar vieglatlētiku un volejbolu.

Papildus darbībai universitātē K. Krauze ir iesaistījies Zemessardzes darbībā un ir 52. Kājnieku bataljona zemessargs. Viņa nākotnes mērķis ir ģimenei piederošas, šobrīd neizmantotas zemes platības izmantošana lauksaimnieciskajā ražošanā.

Linda Romanova ir no Gulbenes novada un studē PTF studiju programmas "Pārtikas zinības" 4.kursā. Stipendijas konkursā izstrādāja pētniecisko darbu "Sievietes loma sabiedrībā pirms un pēc K.Ulmaņa apvērsuma (1920-1940)". Studijās uzrāda labas un ļoti labas sekmes gan vispārīgajos, gan nozares specializētajos studiju kursos un piedalās zinātniski pētnieciskajā darbā.

Ārpus studijām L. Romanova  ir sabiedriski aktīva, iesaistoties fakultātes studējošo pašpārvaldes pasākumos, kā arī nodarbojoties ar sportu un startējot universitātes vieglatlētikas un florbola sacensībās. Studente ir arī Zemessardzes 52.kājnieku bataljona pārstāve.

Stipendiātus Pikšās sveica Latvijas Mazpulku kustības un zemessardzes pārstāvji. Turklāt visiem stipendiātiem tika pasniegta īpaša Eiroparlamenta deputātes Ivetas Grigules balva – iespēja doties braucienā uz Briseli un iepazīties ar Eiroparlamenta darbību.

Kārļa Ulmaņa stipendijas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt talantīgus un aktīvus LLU studējošos. Stipendijai var pieteikties visu fakultāšu sekmīgie, valsts budžeta finansētie studenti un maģistranti, kuri ir uzrakstījuši zinātnisku pētījumu par Kārli Ulmani, viņa darbību un aktuālajām problēmām Latvijas tautsaimniecībā, politikā un kultūrā 20. gs. 20.- 30. gados, iesaistījušies LLU sabiedriskajās aktivitātēs un kuriem ir darba pieredze kādā zemnieku organizācijā/saimniecībā.

Detalizētu informāciju par šo un citām stipendijām var iegūt pie Studiju centra speciālistes Arnitas Lejavas – Lemberes (Jelgavas pils 178.telpa) vai Attīstības fonda mājas lapā.

Lana Janmere
Publicēts: 06.09.2015 15:38llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG