WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

LLU piedāvā apgūt atsevišķus interesējošus studiju kursus

Līdz 18. septembrim notiek pieteikšanās, lai kļūtu par LLU studiju kursu klausītāju un kopā ar studentiem rudens semestrī apmeklētu lekcijas par sev interesējošu vai profesionālajai karjerai nepieciešamu tēmu.
Foto: no LLU arhīva

Iespēju kļūt par studiju kursu klausītājiem izmanto gan universitātes absolventi, gan ar LLU līdz tam nesaistīti dažādu nozaru profesionāļi un pieredzējuši speciālisti. Visbiežāk studiju klausītāji izvēlas apgūt studiju kursus no unikālajām LLU studiju programmām, kuras nevar apgūt nekur citur Latvijā, piemēram, no programmām mežsaimniecības, pārtikas tehnoloģijas, lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, ainavu arhitektūras un citās jomās.

Iepriekšējā 2014./2015. studiju gadā kopā ar studentiem lekcijas LLU apmeklēja 414 studiju kursu klausītāji. LLU Mūžizglītības centra tālākizglītības speciāliste Daila Pastare norāda, ka studiju klausītāju skaits LLU ir svārstīgs, un rudens semestrī klausītāju parasti ir vairāk. "Tas varbūt skaidrojams ar Latvijā bieži vērojamo iezīmi – visas apņemšanās, kas saistītas ar izglītības jomu, parasti tiek sāktas ar septembri," papildina LLU Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne.

I. Švāne arī atklāj, ka pēdējā laikā iezīmējušās divas jaunas tendences: "Studiju klausītāju skaitu universitātē ietekmē arī ekonomiskā situācija valstī. Mēs redzam, ka, kolīdz kaut mazliet uzlabojas cilvēku finansiālais stāvoklis, tā arvien vairāk iedzīvotāju atrod iespējas ieguldīt naudu savā izglītībā. Otra tendence – studiju klausītāju vidū arvien biežāk sastopami cilvēki, kuri nolēmuši atjaunoties LLU studijās, kuras kādreiz dažādu iemeslu dēļ pārtraukuši. Taču ne visi var katru nedēļu apmeklēt lekcijas vai uzreiz segt visu semestra studiju maksu, tāpēc iespēja apgūt atsevišķus un paša izvēlētus studiju kursus, kurus pēc tam var ieskaitīt attiecīgajā studiju programmā, ir veids kā studijas atsākt pakāpeniski un atbilstoši saviem laika un finansu resursiem."

Tāpat klausītāji bieži izvēlas apgūt kādu studiju kursu, kas nepieciešams viņu profesionālajā darbībā, piemēram, tādus studiju kursus kā "Budžeta iestāžu grāmatvedība", "Sociālais mārketings", "Pārtikas derīguma termiņš" un citus.

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā klausītāja statusā apmeklēt studiju kursus gan pamatstudijās, gan maģistra studijās. Mācības ir par maksu, un pēc visu nodarbību apmeklēšanas ir iespēja kārtot pārbaudījumus un saņemt LLU sertifikātu par konkrētā studiju kursa apguvi.

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu noteikta ar LLU rektores rīkojumu: pamatstudiju programmās – 38 eiro, bet maģistra studiju programmās – 44 eiro. Visbiežāk viena studiju kursa apjoms ir vismaz divi kredītpunkti.

Reģistrācija uz LLU studiju kursiem klausītāja statusā rudens semestrim notiks līdz 18. septembrim. Plašāku informāciju par pieteikšanos var saņemt sazinoties ar LLU Mūžizglītības centra tālākizglītības speciālisti Dailu Pastari pa e-pastu daila.pastaree-pasta adresellu.lv vai tālruni 26340144.

 

Ilvija Melne
Publicēts: 07.09.2015 14:34llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG