WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Īpašā Starptautiskās iecietības dienas reportāžagalerija

16. novembrī pasaulē tika atzīmēta Starptautiskā iecietības diena, kuras ietvaros LLU norisinājās akcija "Iekāp citās kurpēs". Speciālreportāžu no notikumu vietas sagatavojis īpašais dienas korespondents Voldemārs Bariss un fotogrāfe Liene Krasovska.
Foto: Liene Krasovska

Iecietība sākas ar vēlmi saprast citādo. Ikdienas darbu steigā mums bieži pietrūkst laika, lai šo vēlēšanos īstenotu, un tad izpratni aizstāj aizspriedumi un stereotipi.

16. novembra rīts Latvijas Lauksaimniecības universitātē sākās ar vadības "iekāpšanu citās kurpēs": rektore Irina Pilvere iejutās sētnieces lomā, uzkopjot pils parku, studiju prorektors Kaspars Vārtukapteinis, tērpies baltā virsvalkā un pavāra cepurē, ēdnīcā pildīja kompota glāzes, zinātņu prorektors Arnis Mugurēvičs no pils administratora komandpunkta raudzījās, lai darba nedēļa sāktos ierastā ritmā, direktors Andrejs Garančs bija pārcēlies tuvāk rektores kabinetam, bet kanclers Ziedonis Helvigs finanšu vadību nomainīja pret grīdas slaukāmās mašīnas stūri. Pavērtēt fakultāšu darbu no cita redzes punkta bija nolēmuši arī ESAF, ITF, TF dekāni. Svētes ielas mājā studentus un mācībspēkus izrīkoja enerģiska apkopēja, Tehniskās fakultātes dekanātā amatu apguva temperamentīga galvenā speciāliste Nellija, un Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekanātā jauns darbinieks centās attīrīt datorus un papīru plauktus no informācijas piesārņojuma.

Īslaicīga cilvēku lomu maiņa dažādos pasākumos vienmēr ir bijusi saistīta ar spēles un karnevāla elementiem, kad dzīves nopietnība mijusies ar smiekliem. Tāpēc arī iesaistīto personu teiktajā ir gan praktiskas, gan jautras atziņas:

"Jebkurš darbs ir patīkams, ja to var darīt ar prieku! Prieks rodas tad, kad citi tavu padarīto atzinīgi novērtē."
"Globālā iecietības sākas lokāli,- no tās vietas, kur katrs no mums tagad stāv."
"Smagāku darbu mehanizācija LLU kopumā ir pietiekama."
"Ikviena jauna pienākuma uzņemšanās nes līdz sev satraukumu. Šie darbi ir it kā vienkārši, taču to izpilde prasa zināt daudz specifisku lietu, prasa pacietību un precizitāti. Tāpēc man jaunajā amatā būs grūti darboties ilgāk par pāris stundām."
"Vai par vienkāršu var saukt darbu, kur jāzina tik daudz tehnisku nianšu!?"
" Pēc stundām ilga darba pie datora (jā, arī pagājušajās brīvdienās!) fizisks darbs svaigā gaisā ir lieliska pārmaiņa. Kabinetu darbiniekiem jāierosina profilakses nolūkos kādu brīdi pastrādāt pils apkārtnē."
"Ne tikai pils telpas un pagalms, bet arī parks vairāk varētu būt mūsu kopīgo pasākumu vieta. Kaut vai talka, kad svarīga ir pati kopā sanākšana un kopā darbošanās."
"Prorektoram kā administratoram un pils administratoram ir kopējas iezīmes: abi vispirms strādā ar cilvēkiem. Administratoram aktīvi jāiejaucas, ja radušās problēmas, ja noticis kas slikts. Jo labāk administrators ir sakārtojis darba procesu, jo mazāk viņu pamana."
"Kopējais ir tas, ka gan dekāns, gan arī apkopēja rūpējas par kārtību un caurskatāmību fakultātē"
"Te acīmredzams, cik svarīga ir elementāra prasība: "Noslauki kājas pie ieejas durvīm!!!" Tas būtu jāatgādina ne tikai studentiem."
"Mani kā apkopēju studenti klausa vairāk nekā reizēm kā dekāni: piemēram, varu vairākkārt atgādināt par prakses atskaišu nodošanu, bet kāds tik un tā nebūs kaut ko izdarījis. Pietiek man kā apkopējai ar stingrāku sejas izteiksmi pavicināt birsti, un studenti uzriez meklē zem sola nosviestos papīrus!"
"Apkopēja – tas ir praksē nosūtīts dekāns!"
"Mūžīgais students tāds izskatās tāpēc, ka kādu laiku stažējies dekāna amatā...."
"Studentu un mācībspēku darbu pozitīvā virzienā ietekmē spēcīgi izteicieni, tāpēc dekanātā tiek veidots šādu teicienu saraksts."
"Kāpēc mums tik daudz papīru elektroniskas komunikācijas un elektronisku dokumentu laikmetā !?"
"Es jau sen zināju, ka dekanāta meitenes ir galvenais spēks fakultātē. Dekāns var būt atvaļinājumā, bet visas lietas notiek!"
"Lieki papīri nesaudzē dabas vidi un piesārņo administratīvo vidi. Dekanāta skapji pilni ar dažādiem papīriem pat desmit un vairāk gadu vecumā! Un arī dators pilns ar vecām lietām, - esmu jau paspējis iztīrīt 2 GB informācijas!
"Virtuves atmosfēra man patīk: siltākās telpas pilī, ēdiens vienmēr tuvumā, vari parunāties ar cilvēkiem, un prieks, ka citiem garšojis!"
"Dienas ieguvumi? Tā ir spēja novērtēt cita darbu, iespēja redzēt nepilnības un to, kas jāuzlabo."

Pēdējā atziņa rezumē visu pasākuma aktīvo dalībnieku viedokli. Tāpēc centīsimies "iekāpt otra kurpēs" ne tikai kādās speciālās dienās, bet, cik vien iespējams, parastās ikdienas domās un darbos!

Informāciju sagatavoja LLU Konventa priekšsēdētājs, Starptautiskās sadarbības centra vadītājs Voldemārs Bariss un centra speciāliste Liene Krasovska.

Lana Janmere
Publicēts: 17.11.2015 09:52llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG