WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Doktora grādu pedagoģijā ieguvusi Ruta Renigere

14. janvārī promocijas darbu “Ekoloģiskā pieeja medicīnas māsu izglītībā un veselības aprūpē" pedagoģijas nozarē aizstāvēja Ruta Renigere un ieguva doktora grādu.

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt un empīriski pārbaudīt ekoloģiskās pieejas principus medicīnas māsu izglītībā un veselības aprūpē, izveidot ekoloģiskās kompetences modeli, lai veicinātu ekoloģiskās kompetences veidošanos.

Lai medicīnas māsa Latvijā atbilstu strauji mainīgās globālās izglītības un veselības aprūpes attīstības prasībām, ir svarīga socializācija māszinību studiju un veselības aprūpes vidē. Ekoloģiskā pieeja var būt veids, kā attīstīt, attēlot un radīt jaunas iespējas medicīnas māsu izglītībā un veicināt viņu personību attīstību.

Autore izstrādājusi medicīnas māsu transformatīvas mācīšanās un refleksijas modeli, izveidojusi medicīnas māsu ekoloģiskās apziņas veidošanās kritērijus un ekoloģiskās pieejas principus medicīnas māsu izglītībā un veselības aprūpē, analizējusi medicīnas māsu ekoloģiskās kompetences komponentus komplementāri saistot ar profesionālās kompetences būtību un struktūru, izveidojusi medicīnas māsu ekoloģiskās kompetences modeli un aprobējusi to studiju kursā "Ekoloģiska pieeja pacientu aprūpē", kā arī analizējusi iegūtos rezultātus.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir Dr. sc.ing.,  Dr.paed. Ludis Pēks.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Lana Janmere
Publicēts: 18.01.2016 15:40llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG