WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Apbalvoti LLU SP “Gada balva 2015" laureātigalerija

16. februārī Jelgavas pils Sudraba zālē aizvadīta LLU Studējošo pašpārvaldes dibināta tradīcija – pasākums “Gada balva 2015", kurā par īpašiem panākumiem un labiem darbiem universitātes labā tika sveikti studenti, mācībspēki un darbinieki.
Foto: Ruslans Antropovs

"Gada balvas pasniegšanas ceremonija ik gadu ir iespēja nolikt malā ikdienas steigu un novērtēt no malas darbu, kas tiek ieguldīts universitātes attīstībā. Mums ir ļoti daudz labu cilvēku, un tas nozīmē, ka visi nominanti ir labākie no labākajiem," atklājot pasākumu, atzina rektore Irina Pilvere.

Šajā gadā balvas tika pasniegtas 11 nominācijās: Gada dekāns, Gada mācībspēks, Gada labais gariņš, Gada pārvaldnieks/dežurants, Gada fakultātes studējošo pašpārvalde, Gada kolektīvs, Gada struktūrvienība, Gada sportists, Gada pirmkursnieks, Gada LLU jaunieguvums un Gada spožākais students.

Nominācijā "Gada dekāns" tika izvirzīti ITF dekāns Gatis Vītols, ESAF dekāne Andra Zvirbule, TF dekāns Ilmārs Dukulis un PTF dekāne Inga Ciproviča. Par balvas ieguvēju kļuva jaunais ITF dekāns Gatis Vītols, kurš pilda dekāna amata pienākumus pusgadu, bet jau iemantojis gan kolēģu, gan studentu atzinību. Viņš tiek raksturots kā jauns un mūsdienīgi domājošs profesionālis, kurš fakultātei piešķīris nākotnes perspektīvas un ļoti īsā laikā fakultātē ienesis pozitīvas pārmaiņas, kas virzītas uz ilgtspējīgu attīstību.

Swedbank speciālbalvu un Gada spožākā studenta titulu izpelnījās LF studente Katrīne Luīze Ozoliņa. Studente tiek raksturota kā ļoti aktīva jauniete, kura ir LF Studējošo pašpārvaldes vadītāja, darbojas Jauno Zemnieku klubā, LF domē un LLU Mūžizglītības centra programmā "Labās gribas vēstneši" un organizē dažādus pasākumus gan universitātē, gan ārpus tās. Paralēli tam viņa cītīgi mācās un iegūst labus vērtējumus studijās. Katrīna ir labs draugs jebkuram studentam un vienmēr visu izdara uz visiem 100%. Balvai tika izvirzītas arī PTF studente Linda Perkune un LIF studente Kristīne Valujeva.

Savukārt nominācijai "Gada mācībspēks" tika izvirzīti Ivanda Spulle – Meiere no TF, Andra Zvirbule no ESAF un Kārlis Siļķe no LIF. Balvas ieguvēju Andru Zvirbuli studenti raksturo kā pasniedzēju, uz kuras lekcijām raujas visi – viņa prot paskaidrot, pasmieties un uzlabot dienu, veltot uzmanību katram studentam. Kā Gada mācībspēks Andra Zvirbule arī ieguva Swedbank naudas balvu.

Nominācijā "Gada struktūrvienība" tika izvirzīts IT un zinātniskā aprīkojuma centrs, Pārtikas tehnoloģijas katedra un ITF dekanāts. Par ieguldīto milzīgo darbu projektā "Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūtu konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai" balvu ieguva IT un zinātniskā aprīkojuma centrs un tā vadītājs Edmunds Korzunovs. Kolēģi centra darbiniekus raksturo šādi: ātrs serviss, kompetenta attieksme un stingra nostāja. Centra puiši neatsaka palīdzību pat sava atvaļinājuma laikā, taču centra vadītājam ir izdevies izveidot stabilu un spēcīgu komandu.

Nominācijā "Gada labais gariņš" balvu ieguva Komunikācijas un mārketinga centra sabiedrisko attiecību speciāliste Irina Deičmane. Kolēģi Irinu raksturo kā cilvēku, kura darbi ir redzamāki par viņu pašu. Neviens nezina, ko viņa dara, cik ilgi viņa dara un kad viņa dara, bet bez viņas apstātos viss. Īsta savas Alma Mater patriote un Komunikācijas un mārketinga centra labā dvēselīte. Balvai tika izvirzītas arī LIF studente Jovita Pilecka, LIF SP vadītāja Madara Keiva un ITF studente Anita Proškina.

Šajā gadā jauniedibinātajā nominācijā "Gada LLU jaunieguvums" tika nominētas Zinātnes un projektu attīstības centra projektu vadītāja Iluta Černija, mentoringa sistēmas idejas autore Aija Mataite un PTF jaunā ēka. Balvu saņēma Iluta Černija, kura darbu LLU sākusi 2015. gada otrajā pusē, taču ar savu darbu un attieksmi spilgti un spēcīgi pierādījusi sevi. Kolēģi Ilutu raksturo kā profesionālu, mērķtiecīgu, korektu un pozitīvu. Ir pārsteidzoši, ka tik īsā laikā Iluta spēja "ielekt" milzīgajā zinātnisko institūciju konsolidācijas projektā un ar augstu profesionalitāti to vadīt, vienlaikus veidojot cieņpilnas un sirsnīgas attiecības ar visiem projektā iesaistītajiem partneriem.

Par Gada pārvaldnieci/dežuranti tika apbalvota Jelgavas pils dežurante Anita Biezbārde. Studenti atzīst, ka nespējot iedomāties LLU galveno ēku bez Anitas kundzes smaida, kas pa dienu sagaida ikvienu durvju vērēju. Viņa nekad nevienam neatsaka padomu un savu palīdzību. Nominācijai tika izvirzītas arī Benita Stabrovska un Anda Cunska.

Nominācijā "Gada fakultātes studējošo pašpārvalde" galveno balvu ieguva ITF Studējošo pašpārvalde, kura pēdējā gada laikā pārspējusi visus un pat pati sevi. Tieši šogad studentu darbs palīdzējis iegūt Azemitologa Lielo balvu. ITF studenti pierādījuši, ka ir saliedēti, atraktīvi, sportiski, izpalīdzīgi un ar jaunām idejām apveltīti. Īpašu pateicību saņēma ITF SP biedri Uģis Ozols, Artis Lapa un Edijs Žvagiņš, kuri brīvprātīgi iesaistījušies Komunikācijas un mārketinga centra darbībā.

Nominācijā "Gada kolektīvs" tika izvirzīti trīs LLU mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi: JDK "Skalbe", TDA "Kalve" un vīru koris "Ozols". Par īpaši raitu deju soli un ieguldījumu LLU tēla spodrināšanā galveno balvu ieguva Skalbes dejotāji.

Savukārt nominācijā "Gada sportists" tika izvirzītas trīs dāmas – LF studente Lauma Penele, PTF studente Rūta Paužole un MF studente Katrīna Jaunslaviete. Balvu šajā nominācijā ieguva Rūta Paužole, kura ir LLU volejbola izlases spēlētāja, bet papildus trenējas basketbolā, šķēpa mešanā un lodes grūšanā. Rūta ir pierādījusi sevi kā sportiste un vienmēr aicina pirmkursniekus piedalīties sporta sacensībās un veidot komandas PTF pārstāvniecībai LLU Sporta centra rīkotajos pasākumos.

Turpretim kā "Gada pirmkursnieks" balvu saņēma cits sportists – MF 1. kursa students Reinis Nitišs. Viņš ir Latvijas rallijkrosa autobraucējs, kura sportiskie sasniegumi novērtēti Eiropas un pasaules līmenī un kurš 2015. gada septembrī kļuva par kokapstrādes studentu. Reiņa izvēli studijās noteica ģimenes tradīcijas, jo tēvam pieder kokapstrādes uzņēmums "Ošukalns". Kaut gan viņš turpina aktīvu dalību starptautiskajās sporta sacensībās, ar labiem rezultātiem veiksmīgi turpina studēt izvēlētajā studiju virzienā un pierāda, ka spēj to apvienot ar pašreizējo karjeru citā nozarē.

"Gada balva" ir LLU Studējošo pašpārvaldes 2005. gadā dibināta tradīcija, kas godina un izceļ ar universitāti saistītas personas, struktūrvienības un notikumus, kas gada laikā devuši būtisku ieguldījumu universitātes un studējošo labā. Gadu gaitā ir mainījušās nominācijas, taču ir saglabājusies galvenā ideja – pateikt paldies dažādiem universitātes cilvēkiem, kuri dara savu darbu ar īpašu rūpību un kuriem patīk tas, ko viņi dara.

Īpašu pateicību LLU Studējošo pašpārvalde izsaka AS Swedbank un tās Jelgavas centra vadītājai Daigai Jakovičai par pasākuma atbalstīšanu jau vairāku gadu garumā. 

Lana Janmere
Publicēts: 16.02.2016 20:08llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG