WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Universitātē ievēlēts jauns Senāts un Konventa prezidijsgalerija

19. februārī notika pirmā 9. sasaukuma Konventa sēde, kurā Konventa un Senāta priekšsēži un LLU rektore sniedza ziņojumus par iepriekšējā gadā padarīto, kā arī notika Senāta, Akadēmiskās šķīrējtiesas un Konventa prezidija vēlēšanas.
Foto: Artis Lapa

Atskatoties uz iepriekšējā periodā izdarīto, Konventa priekšsēdētājs Voldemārs Bariss atklāja, ka 8. sasaukuma Konventam ir bijis daudz darba un īstenotas būtiskas izmaiņas universitātē. Veikti grozījumi tās Satversmē un dažādos citos pamatdokumentos, ievēlēta jauna rektore un noticis balsojums par iespējamu universitātes nosaukuma maiņu. Lai gan tika nolemts saglabāt universitātes pašreizējo nosaukumu, V. Bariss ierosināja diskusiju par universitātes nosaukuma maiņu svešvalodā, kas ir pieņemta prakse ārzemēs. Tāpat V. Bariss pateicās visiem darbiniekiem, kuru darbs ir ticis ieguldīts visu nozīmīgo pasākumu organizēšanā, taču izteica arī kritiskas piezīmes par aktuālajām norisēm.

"Vienā no Konventa lēmumiem iepriekšējos gados tika ierakstīts, ka mūsu uzdevums ir saglabāt LLU kā ilgtspējīgu universitāti ar 150 gadu senu vēsturi. Šobrīd notiekošais tikai daļēji liecina par ceļu uz ilgtspējību. Mēs domājam kā tipiska budžeta iestāde, un "budžetiskā" psiholoģija mazina mūsu konkurētspēju augstākās izglītības tirgū. Mēs gaidām brīnumus no valsts, bet Valsts kasē vairāk naudas nebūs un augstākā izglītība nebūs tās prioritāšu saraksta augšgalā, tāpēc jādomā pašiem, kā rīkoties," aicināja V. Bariss.

Viņš arī norādīja, ka studētgribētāju skaits dažādu ārēju apstākļu dēļ LLU unikālajās nozarēs nepaaugstināsies un vienīgais veids, kā stabilizēt studentu skaitu universitātē, ir atbalstīt visus citus universitātē īstenotos studiju virzienus. Par šādas rīcības ilgtspēju liecina lielāko Latvijas universitāšu pieredze. Turklāt pastāv bažas par LLU spēju piesaistīt studentus arī unikālajās studiju programmās, jo konkurences cīņa augstākajā izglītībā ir agresīva un citas universitātes sāk veidot jaunas studiju programmas, kas dublē LLU īstenotos unikālos studiju virzienus.

Savukārt LLU rektore Irina Pilvere klātesošajiem ziņoja par galvenajiem uzdevumiem, kas izpildīti aizvadītajā gadā, un atklāja, ka kopš viņas stāšanās amatā 2014. gada vasarā, kad LLU bija EUR 1,033 milj. liela negatīvā finanšu bilance, 2015. gada beigās panākta budžeta sabalansētība. Kā atklāja rektore, tas nebija viegls darbs, bet kopīgiem spēkiem LLU tikusi uz kājām.  

2016. gada galvenie izaicinājumi saistīti ar pētnieciskā darba aktivizēšanu, studējošo skaita stabilizēšanu un akadēmiskā personāla motivācijas sistēmas atjaunošanu par studiju darbu, Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārcelšanos uz Jelgavas pili, Bulduru Dārzkopības vidusskolas iespējamu pārņemšanu, infrastruktūras attīstību, kvalitātes sistēmas ieviešanu un LLU korporatīvās identitātes izstrādi.

"Vēlos, lai šī gada motīvs mums visiem būtu Zentas Mauriņas rakstītie vārdi: "Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties!" Paldies katram par ieguldīto darbu! Apzinos, ka entuziasma rezerves sāk izsīkt, tāpēc turpmāk pievērsīsimies akadēmiskā personāla motivācijas sistēmas atjaunošanai. Zinātnē aizvadītajā gadā jau tika sperti pirmie soļi, līdzīgas aktivitātes plānojam īstenot  arī studiju darbā," solīja I. Pilvere.

Jaunie Konventa pārstāvji, kas ievēlēti no studentu, vispārējā un akadēmiskā personāla vidus, savu darbu pildīs turpmākos 3 gadus. Pirmajā sēdē Konvents ne tikai uzklausīja dažādus ziņojumus, bet arī veica atbildīgu uzdevumu – no sava vidus ievēlēja jaunu Konventa prezidiju, Akadēmisko šķīrējtiesu un Senātu.

Aizklātajā balsojumā Konvents no sava vidus ievēlēja jauno Senāta sastāvu, kurā turpmāk būs 41 akadēmiskā personāla un 1 vispārējā personāla pārstāvis, kā arī LLU rektore, studiju prorektors, zinātņu prorektors, Konventa priekšsēdētājs un 12 studenti. Vēlēšanas sēdes laikā tika organizētas tikai akadēmiskajam un vispārīgajam personālam. Ar jauno Senāta sastāvu var iepazīties rakstam pievienotajā dokumentā.

Vēlēšanās pilnībā tika nomainīts Konventa prezidija sastāvs. Līdz šim Konventa priekšsēža amata pienākumus pildīja Voldemārs Bariss (Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte), vietnieks bija Aldis Kārkliņš (Lauksaimniecības fakultāte), bet sekretāre – Līga Paura (Informācijas tehnoloģiju fakultāte). Atklātā balsojumā par jauno Konventa priekšsēdi tika ievēlēta Irina Arhipova (Informācijas tehnoloģiju fakultāte), par priekšsēdētāja vietnieku kļuva Jānis Krūmiņš (Meža fakultāte) un sekretāri Gunita Birmšteine (Lauksaimniecības fakultāte).

Stājoties amatā, jaunā Konventa priekšsēdētāja Irina Arhipova solīja rūpēties, lai akadēmiskā brīvība un pilsoniskā drosme arī turpmāk nodrošinātu universitātes atvērtību un LLU būtu uzticams partneris augstākajā izglītībā.

Savukārt Akadēmiskās šķīrējtiesas sastāvā iekļuva Baiba Ozola (Pārtikas tehnoloģijas fakultāte), Daina Jonkus (Lauksaimniecības fakultāte), Solveiga Luguza (Meža fakultāte), Līga Kovaļčuka (Veterinārmedicīnas fakultāte) un Līga Zvirgzdiņa (Informācijas tehnoloģiju fakultāte).

Senāta prezidija vēlēšanas notiks pirmajā jaunā Senāta sasaukuma sēdē martā.

Nosaukums Datnes izmērs
Jaunais Senāta sastāvs 0.09 MB
Lana Janmere
Publicēts: 19.02.2016 19:12llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG