WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 


Darbu sācis jaunais Senāta sastāvsgalerija

9. martā notika pirmā 9. sasaukuma Senāta sēde, kura sastāvu ievēlēja Konventa pārstāvji februāra sēdē un kas būs atbildīgs par lēmumu pieņemšanu universitātē turpmākos 3 gadus.
Foto: Artis Lapa

Pirmais jaunā Senāta pienākums bija prezidija – priekšsēža un priekšsēža vietnieka –vēlēšanas, kuru norisi vadīja jaunā Konventa priekšsēde Irina Arhipova.

"Jaunajam Senātam novēlu vienmēr saglabāt līdzsvaru starp akadēmisko diskusiju un operatīvu lēmumu pieņemšanu. Turklāt savos spriedumos būt zinātniski pamatotiem un atcerēties, ka Senāts nav balsošanas mašīna. Ikvienam senatoram ir dota akadēmiskā brīvība, kas nozīmē, ka katrs ir 100% atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem. Demokrātisks vadības stils, caurspīdīgums un sadarbība spēs nodrošināt universitātes līdzsvarotu attīstību," uzrunājot senatorus teica I. Arhipova.

Senāta priekšsēža amatam tika izvirzīti divi kandidāti – līdzšinējais Senāta priekšsēža vietnieks, Vides un būvzinātņu fakultātes profesors Ritvars Sudārs un Lauksaimniecības fakultātes profesors Aldis Kārkliņš. Vairākums senatoru aizklātā balsojumā izteica atbalstu R. Sudāram un viņš tika ievēlēts par Senāta priekšsēdi uz turpmākajiem 3 gadiem. Savukārt par Senāta priekšsēža vietnieci ievēlēta Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne, profesore Andra Zvirbule. Uz vietnieka amatu arī pretendēja Veterinārmedicīna fakultātes profesore Aija Ilgaža, taču balsojumā vairāk balsu ieguva A. Zvirbule.

Līdz ar jaunā prezidija ievēlēšanu rektore Irina Pilvere izteica pateicību līdzšinējam Senāta priekšsēdim, profesoram Imantam Liepam par izcilu darbu, vadot astoņu sasaukumu Senātu darbu kopš tā izveides 1992. gada janvārī.

"Jūs, profesor, šajos gados esat bijis kā kārtīgs un priekšzīmīgs kuģa kapteinis - nosvērts, ar skatu uz priekšu, konstruktīvs un mierīgs. Senāta darbs šajos gados ir bijis ļoti raibs – pieņemti dažādi lēmumi un pārciesti gan saulaini brīži un bezvējš, gan lielāka viļņošanās un vētras, taču jūs vienmēr ar savu darbu esat virzījis universitāti uz attīstību. Jūs esat ierakstījis spilgtu lapaspusi LLU vēsturē," atzina I. Pilvere.

Nozīmīgākais jaunā prezidija pienākums bija lēmuma pieņemšanas nodrošināšana par LLU budžeta sadalījumu 2016. gadam. Pēc kanclera Ziedoņa Helviga nolasītā ziņojuma senatori diskutēja par dažādām budžeta izdevumu pozīcijām un pieņēma lēmumu to atbalstīt. Tāpat Senāts atbalstīja lēmumu LLU pārņemt Bulduru dārzkopības vidusskolu, kuram politisku atbalstu iepriekšējā nedēļā pauda Zemkopības ministrija un Koalīcijas padome.

Senātu veido 60 senatori, kas ievēlēti no akadēmiskā un vispārējā personāla vidus. Senāta sastāvā ir arī LLU augstākā vadība un 12 studenti, pārstāvot visas universitātes fakultātes. Tā kā studentu pārstāvjus izvirza Studējošo pašpārvalde (SP) un tos neievēl Konvents, pirmajā Senāta sēdē LLU SP vadītāja Elīna Pētersone ziņoja par izvirzītajiem kandidātiem un Senāts tos apstiprināja.

Lana Janmere
Publicēts: 09.03.2016 20:30llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG