WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Sumināti nākamā studiju gada Senāta stipendijas ieguvēji

8. jūnijā notika kārtējā Senāta sēde, kurā vienbalsīgi nolemts nākamajā studiju gadā piešķirt īpašo Senāta stipendiju 3 talantīgiem LLU studentiem – Madarai Keivai, Elīnai Baranovskai un Elvim Ērmanim.

Stipendiju apliecību izsniegšana studentiem notika Senāta sēdes laikā, klātesot senatoriem un LLU vadībai. Studējošo sumināšanā nepiedalījās stipendiāte Madara Keiva, kas tajā brīdī veica studiju praksi Engures ezera apkārtnē.

Jelgavniece Elīna Baranovska studē Informācijas tehnoloģiju fakultātes maģistra studiju programmas "Informācijas tehnoloģijas" 1. kursā. Vidējo izglītību ieguvusi Jelgavas Valsts ģimnāzijā, un pamatstudijās bijusi ITF studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" studente. Studijās uzrāda teicamas sekmes, un iepriekšējā studiju semestrī viņas vidējā svērtā atzīme bija 9,2 balles.

Elīnai ir pieredze vietēja mēroga jauniešu apmaiņu projektu organizēšanā, kā arī pati ir darbojusies starptautiskos projektos. Labprāt iesaistās jaunu ideju īstenošanā, ir labas saskarsmes prasmes, piemīt augsta atbildības sajūta un precizitāte. Brīvajā laikā nodarbojas ar grafiku, fotografēšanu, sportu un dejošanu.

ITF mācībspēki studenti raksturo kā centīgu, ar augstu atbildības apziņu un daudzpusīgām zināšanām. Viņai ir prasmes darbā ar grafiskajām, video apstrādes, ģeogrāfisko datu apstrādes, kā arī Microsoft Office programmām, un pārzina vairākas programmēšanas valodas. Profesionālajā jomā Elīnu saista datordizains un sistēmanalīze. Turklāt bijusi vairāku zinātnisko konferenču dalībniece un veikusi pētniecisko darbu.

Madara Keiva no Alūksnes novada Mārkalnes pagasta studē Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība" un ir 3. kursa studente. Studē ar ļoti labām un teicamām sekmēm, aktīvi iesaistās ārpusstudiju aktivitātēs, vadījusi VBF Studējošo pašpārvaldi un veic pētniecisko darbu, kam pateicoties jau iepriekšējos studiju gados bijusi citu LLU stipendiju ieguvēja.

Mācībspēki Madaru raksturo kā studenti ar inženiertehnisko domāšanu un augstu sociālo inteliģenci, kura savā līdzšinējā sabiedriskajā darbībā ir demonstrējusi augstu cieņu un pietāti pret kultūrvēsturiskajām vērtībām, interesējoties par mūsu nācijas ilgtspēju un izcilu līderu devumu sabiedrības labā.

"Madara izrāda iniciatīvu dažādu universitātes mēroga situāciju risināšanā. Šī studiju gadā bijusi līdere sarunās par dienesta viesnīcu dokumentāciju un virzīja jautājumu par stipendiju piešķiršanas nolikuma izmaiņām. Lielu izaugsmi piedzīvoja arī VBF Studējošo pašpārvalde viņas vadībā, jo tika izveidots akadēmiskais virziens, kurā tika veidotas darba grupas ar studentiem un vēlāk tikšanās ar studiju programmu direktoriem, lai kopīgi strādātu pie studiju kvalitātes uzlabošanas. Viņa ir paveikusi daudz nozīmīgu lietu visas universitātes mērogā, kas apliecina cilvēka vēlmi pastāvēt par savu universitāti," studenti raksturo LLU Studējošos pašpārvaldes bijusī vadītāja Elīna Pētersone.

Elvis Ērmanis no Jelgavas absolvējis Jelgavas Valsts ģimnāziju un šobrīd studē LLU Tehniskās fakultātes studiju programmas "Lietišķā enerģētika" 2. kursā. Viņa vidējā atzīme studijās līdz šim semestrim ir bijusi 8,2 balles.

"Students ir piedalījies Starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Students on their Way to Science" un matemātikas olimpiādē. Uz Elvja mērķtiecīgo attieksmi pret studijām norāda fakts, ka jau pirms iestāšanās LLU ir sadarbojies ar fakultāti elektrovelosipēdu pētījumos. Šī tēma viņu ir tik ļoti aizrāvusi, ka jau šobrīd ir skaidrs virziens bakalaura darba izstrādē," stāsta TF prodekāne Zane Beitere-Šeļegovska.

Nopietnās zinātniski pētnieciskās intereses Elvis spēj apvienot ar aktīvu darbību TF Studējošo pašpārvaldē un sportu. Turklāt viņš ir ne tikai sportists, bet pats trenē LLU florbola izlasi un rūpējas arī par citu sporta pasākumu organizēšanu. Līdz ar to atzinīgus vārdus studentam velta Sporta centra direktors Jānis Vītols.

"Kopš 2015. gada Elvis ir mūsu florbola izlases treneris un ir sevi apliecinājis, kā lielisku organizatoru, iesaistoties dažādu sacensību organizēšanā un tiesāšanā. Turklāt sadarbībā ar Sporta centra administrāciju izveidojis florbola komandas inventāra iepirkumu, kas ievērojami uzlabo treniņi kvalitāti," par studenta aktivitātēm stāsta J. Vītols.

Senāta stipendija ir LLU izveidota stipendiju programma ar mērķi atbalstīt studentus, kas studijās uzrāda augstas sekmes un ir aktīvi gan zinātniskajā darbā, gan sabiedriskajās aktivitātēs, kas virzītas uz LLU attīstības veicināšanu. Stipendijas apmērs ir EUR 160 mēnesī un tiek izmaksāta visa studiju gada garumā.

Lana Janmere
Publicēts: 13.06.2016 10:01llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG