WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Turpinās uzņemšana vakantajās studiju vietās

Ar reflektantu reģistrēšanos un studiju līgumu slēgšanu jūlija vidū noslēdzās pamatuzņemšana Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Taču no 27. jūlija līdz 29. augustam uzņemšana turpinās brīvajās pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju vietās. Studētgribētājiem vēl ir pieejamas gan maksas, gan valsts finansētās jeb "budžeta" vietas.

Līdz šim studiju līgumus LLU noslēguši 806 pamatstudiju un 268 maģistrantūras reflektanti, tādējādi kopumā studijas 1. kursā rudenī varētu sākt vismaz 1074 jaunie studenti. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada jūliju kopējais noslēgto līgumu skaits ir līdzīgs, bet mazāks ir studējošo skaits maģistrantūrā.

Studētgribētājiem, kas nepaspēja pieteikties studijām jūlija sākumā, ir pieejamas maksas studiju vietas visās LLU piedāvātajās studiju programmās, izņemot maģistra studiju programmu "Uzturzinātne". Turklāt vēl ir iespējams iegūt valsts finansētas pamatstudiju (bakalaura) vietas programmās "Būvniecība", "Zemes ierīcība un mērniecība", "Vides un ūdenssaimniecība", "Ainavu arhitektūra un plānošana", "Lauksaimniecība", "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Lietišķā enerģētika", "Kokapstrāde", "Pārtikas zinības", "Pārtikas produktu tehnoloģija", "Datorvadība un datorzinātne" un "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai". Savukārt augstākā līmeņa studijās valsts finansētās vietas ir pieejamas programmās "Lauksaimniecības inženierzinātne", "Karjeras konsultants", "Ainavu arhitektūra", "Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes", "Koksnes materiāli un tehnoloģija", "Pārtikas zinātne" un "Informācijas tehnoloģijas". Lielākajā daļa programmu "budžeta" vietu skaits ir ļoti neliels, tāpēc interesenti ir lūgti pirms došanās uz fakultāti piezvanīt uz tās dekanātu un noskaidrot, vai tās vēl ir pieejamas.

Turklāt uzņemšana arī turpinās divās LLU piedāvātajās studiju programmās, kas apgūstamas tālmācībā e-studiju formā - "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" bakalaura līmenī un "Sabiedrības pārvalde" maģistra studijās.

Brīvas studiju vietas galvenokārt ir pieejamas Vides un būvzinātņu, Tehniskās un Meža fakultātes īstenotajās programmās, kas sagatavo darba tirgū pieprasītos būvniecības, vides, zemes ierīcības, kokapstrādes, enerģētikas un inženierzinātņu speciālistus. Lai gan studijas šajos studiju virzienos prasa no jauniešiem piepūli, lielākā daļa pēdējo kursu studentu jau pirms universitātes absolvēšanas atrod specialitātei atbilstošas un labi apmaksātas darba vietas.

Pieteikšanās studijām notiek katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 LLU fakultātēs. Studētgribētājiem līdzi jāņem pase vai identifikācijas karte un izglītības dokumenti, kā arī studiju pieteikuma maksu apliecinošs dokuments. Ja šogad pieteikuma maksa jau ir veikta, tad otrreiz tā nav jāmaksā. Detalizētu informāciju par pieejamajām studiju vietām, fakultāšu kontaktiem un LLU bankas rekvizītiem skatīt raksta pielikumā.

Nosaukums Datnes izmērs
Vakantās maģistra studiju vietas 0.29 MB
Vakantās pamatstudiju vietas 0.09 MB
Lana Janmere
Publicēts: 26.07.2016 17:31llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG