WANT TO STUDY AT LLU?

en student.JPG

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Latvijas Lauksaimniecības universitātes fakultātes

 

Gada nogalē sumināti doktora grādu ieguvušie

Izlaidumu laiks pamatstudiju un maģistra studiju absolventiem parasti notiek vasarā, taču promocijas darbus aizstāvējušie savu izlaidumu LLU jau tradicionāli svin ziemas sākumā – LLU svinīgajā Konventa sēdē.

Šī gada svinīgajā Konventā 22. decembrī tika sveikti 15 jaunie doktori, kuri promocijas darbus aizstāvējuši 2015. gada izskaņā vai 2016. gadā līdz novembrim. Jau otro gadu tika turpināta jaunā tradīcija, kad jaunie doktori saņēma ne tikai doktora grādu apliecinošo diplomu, bet arī īpašu doktora šalli, kas apliecina viņu piederību plašajai LLU doktoru saimei.

Doktora grāda ieguvēji, kurus sveica 2016. gada svinīgajā Konventa sēdē decembrī:

Lauksaimniecības zinātnē - Liena Poiša. Promocijas darbs "Sējas kaņepju un miežabrāļa produktivitātes un kvalitātes rādītāju izvērtējums cietā biokurināmā ieguvei" (zin.vad. Aleksandrs Adamovičs).

Pedagoģijā - Ruta Renigere. Promocijas darbs "Ekoloģiskā pieeja medicīnas māsu izglītībā un veselības aprūpē" (zin. vad. Ludis Pēks).

Ekonomikā - Aija Sannikova. Promocijas darbs "Mūžizglītības ekonomiskie aspekti Latvijā" (zin. vad. Aina Dobele).

Mežzinātnē - Leonīds Zdors. Promocijas darbs "Kokaudzes struktūras un apsaimniekošanas režīmu ietekme uz parastās priedes (Pinus Sylvestris L.) atjaunošanos vienlaidus un grupu pakāpeniskajās cirtēs" (zin. vad. Imants Liepa).

Inženierzinātnēs (Pārtikas zinātnes nozarē) - Ingrīda Augšpole. Promocijas darbs "Minimāli apstrādātu burkānu kvalitātes novērtējums" (zin. vad. Tatjana Ķince).

Inženierzinātnēs (Informācijas tehnoloģiju nozarē) - Agris Pentjušs. Promocijas darbs "Stehiometrisko modeļu izveides un analīzes procedūras metaboliskajai inženierijai" (Aleksandrs Gailums).

Lauksaimniecības zinātnē - Inga Jansone. Promocijas darbs "Ziemāju labības kā izejviela atjaunojamās enerģijas ieguvei Latvijā" (zin. vad. Zinta Gaile).

Ekonomikā - Andrejs Lazdiņš. Promocijas darbs "Latvijas reģionu minerālo resursu tirgus attīstība" (zin. vad. Jānis Kaktiņš).

Arhitektūrā (Ainavu arhitektūras nozarē) - Maija Veinberga. Promocijas darbs "Estētika un ekoloģija Latvijas pilsētu apstādījumu teritoriju plānošanā" (zin. vad. Daiga Zigmunde).

Mežzinātnē - Ainārs Grīnvalds. Promocijas darbs "Stratēģiskās un taktiskās plānošanas sasaistes pilnveidošana galvenajā cirtē" (zin. vad. Dagnis Dubrovskis ).

Inženierzinātnēs (Koksnes materiāli un tehnoloģijas) - Inese Šāble. Promocijas darbs "Koksnes šķiedru saistīšanās spēju uzlabošana" (zin. vad. Andris Morozovs).

Inženierzinātnēs (Koksnes materiāli un tehnoloģijas) - Dace Cīrule. Promocijas darbs "Termiski modificētas lapkoku koksnes dekoratīvās īpašības un to stabilitātes uzlabošana pret vides faktoru iedarbību" (zin. vad. Henn Tuherm un Bruno Andersons).

Lauksaimniecības zinātnē - Līga Vilka. Promocijas darbs "Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā" (zin. vad. Biruta Bankina).

Mežzinātnē - Endijs Bāders. Promocijas darbs "Sasalstoša lietus un vēja kā dabisko traucējumu ietekme skuju koku audzēs hemiboreālajos mežos Latvijā" (zin. vad. Āris Jansons).

Inženierzinātnēs (Vides inženierzinātņu nozarē) - Viesturs Kalniņš. Promocijas darbs "Gaisa piesārņojuma sinerģiskā efekta novērtējums ar bioindikācijas un vides parametru metodēm" (zin. vad. Ritvars Sudārs un Inga Straupe).

Lana Janmere
Publicēts: 29.12.2016 21:16llu_uznemsana2.jpg

Jaunākā galerija

img

Uzmanību!

 j-pils baneris.JPG