Studējošo pašpārvaldes kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 1.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005694
E-pasts: llusp135. at.jpgllu.lv

 

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Interneta pieslēgšanas pamācība

Windows:
Guest
Lite (v1)
Lite (v2)

iOS (iPhone, iPad):
Guest
Lite

Studiju dokumenti

Par studējošo tiesībām un pienākumiem vairāk vari uzzināt sadaļā "Ar studijām saistītie normatīvie dokumenti".