Studiju centra kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 178.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005681
E-pasts: studijas135. at.jpgllu.lv

Vadītāja:
Sandra Sproģe
E-pasts: Sandra.Sproge135. at.jpgllu.lv

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Interneta pieslēgšanas pamācība

Windows:
Guest
Lite (v1)
Lite (v2)

iOS (iPhone, iPad):
Guest
Lite

Rekvizīti norēķiniem par studiju maksu

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ.Nr. 90000041898


Studiju maksu var ieskaitīt šādos kontos:
Valsts kase, TRELLV22, LV29TREL9160030000000
AS Swedbank, HABALV22, LV93HABA0001407057173
AS Citadele, PARXLV22, LV95PARX0002242990005
AS DNB banka, RIKOLV2X, LV39RIKO0002930176761

Studiju dokumenti

Par studējošo tiesībām un pienākumiem vairāk vari uzzināt sadaļā "Ar studijām saistītie normatīvie dokumenti".

VID attaisnotie izdevumi

No gada apliekamo ienākumu apjoma iespējams atskaitīt izdevumus par izglītības iegūšanu. Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.