Uzņemšanas komisijas kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 180.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 20227755
E-pasts: ukom135. at.jpgllu.lv

Galvenā speciāliste:
Lāsma Dauvarte
E-pasts: Lasma.Dauvarte135. at.jpgllu.lv

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Studiju programma Fakultāte Budžeta vietas 1.kursā Pilna laika studiju maksa semestrī, EUR Nepilna laika studiju maksa semestrī, EUR Akreditēta
Lauksaimniecība Lauksaimniecības80900 62016.05.2019
Mežzinātne Meža25900 -16.05.2019
Kokapstrāde Meža35900 60004.06.2019
Mežinženieris Meža25900 60016.05.2019
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas501300 -16.05.2019
Dizains un amatniecība Tehniskā25800 60005.04.2019**
Mājas vide izglītībā Tehniskā--40004.06.2019
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā70900 60004.06.2019
Lietišķā enerģētika Tehniskā25900 60025.06.2019
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā25900 60004.06.2019
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā--40004.06.2019
Tehniskais eksperts Tehniskā--590 04.06.2019
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas60900 65004.06.2019
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas35800 60025.06.2019
Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta) Pārtikas tehnoloģijas-900 -04.06.2019
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju45700 -28.05.2019
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju30700 -28.05.2019
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu251220 -25.06.2019
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības4600 45025.06.2019
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības50660 45004.06.2019
Būvniecība Vides un būvzinātņu501010 -25.06.2019
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības-660 -21.05.2019
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības--45025.06.2019
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Ekonomikas un sabiedrības attīstības-600 -25.06.2019
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu35900 68025.06.2019
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu--68025.06.2019
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu35900 68025.06.2019
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu--68025.06.2019
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības201020 -16.05.2019
Meža ekoloģija un mežkopība Meža61020 -16.05.2019
Darba aizsardzība un drošība Meža--80004.06.2019
Meža darbi un tehnika Meža61020 -16.05.2019
Mežzinātne (iesniegta licencēšanai) Meža231020 -16.05.2019
Meža ekonomika un politika Meža71020 -16.05.2019
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža71020 -04.06.2019
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas12900 -16.05.2019
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā301020 -04.06.2019
Pedagoģija Tehniskā-750 -04.06.2019
Karjeras konsultants Tehniskā15750 -04.06.2019
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas201100 -04.06.2019
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas101100 -04.06.2019
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju201020 -28.05.2019
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības5750 -25.06.2019
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības10800 -21.05.2019
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu181020 -25.06.2019
Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta) Ekonomikas un sabiedrības attīstības-720 -25.06.2019
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības5750 -25.06.2019
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu61300 -25.06.2019
Būvniecība Vides un būvzinātņu181160 -25.06.2019
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības50800 -04.06.2019
Lauksaimniecība Lauksaimniecības61170 85016.05.2019
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža21170 85004.06.2019
Mežzinātne Meža41170 85016.05.2019
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas21600 125016.05.2019
Pedagoģija Tehniskā21000 80004.06.2019
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā31170 85004.06.2019
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas61300 90004.06.2019
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju21170 85028.05.2019
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības71000 80004.06.2019
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu21450 110025.06.2019
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu21170 85025.06.2019
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu21310 96025.06.2019
Būvzinātne Vides un būvzinātņu21310 96025.06.2019

Studiju programmu fona krāsa apzīmē to līmeni - bakalaura, augstākā līmeņa un doktora studijas