Fundamentālās bibliotēkas kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 255.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005695
E-pasts: llufb135. at.jpgllu.lv

Direktore:
Ilona Dobelniece
Tālrunis: 63025925
E-pasts: Ilona.Dobelniece135. at.jpgllu.lv

Sporta centra kontakti

LLU_Sporta_Centrs.jpg

Adrese:
Raiņa iela 1, Jelgava, LV-3001

Sporta centra direktors:
Jānis Vītols
Tālrunis: 63027563, 26552539
E-pasts: sports@llu.lv

Sporta centra bāzu pārvaldnieks:
Vitālijs Golubevs
Tālrunis: 25427282
E-pasts: Inga.Simanovica@llu.lv

Studentu kluba kontakti

Adrese:
Lielā iela 4, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005655
E-pasts: StudentuKlubs135. at.jpgllu.lv

Vadītāja:
Anita Prūse
Tālrunis: 26498504
E-pasts: Anita.Pruse135. at.jpgllu.lv

Studējošo pašpārvaldes kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 1.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005694
E-pasts: llusp135. at.jpgllu.lv

 

Šis ir vecais LLU portāls. Mūsu jaunā mājas lapa pieejama ŠEIT

Interneta pieslēgšanas pamācība

Windows:
Guest
Lite (v1)
Lite (v2)

iOS (iPhone, iPad):
Guest
Lite

Studiju dokumenti

Par studējošo tiesībām un pienākumiem vairāk vari uzzināt sadaļā "Ar studijām saistītie normatīvie dokumenti".